Savci Táborska

Edukační program navazující na výstavu Savci Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Čím se liší norek od tchoře? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Potkáte se ve svém okolí spíš s potkanem nebo krysou? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela? Jaký vliv na ekosystém může mít zavlečení cizích druhů savců na naše území?

Aktivizační program pro starší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva vzdělávacího oboru Přírodopis (Biologie živočichů) vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci objevují vybrané řády a čeledi, do kterých zařazují jednotlivé druhy savců, určují jejich přirozené prostředí, hledají mezi nimi podobnosti a prostřednictvím výstavy Savci Táborska v Rožmberském domě Blatského muzea v Soběslavi se dozvídají řadu dalších zajímavých informací. Zamýšlí se nad svým odpovědným jednáním k přírodě, uvědomí si hodnotu biodiverzity pro zachování života na planetě.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Přírodopis – Biologie živočichů

Učivo:

  • vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci,
    bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby,
    obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
  • rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče
    o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
  • projevy chování živočichů

Metody práce: aktivizační metody a klasické

slovní – dialog, diskuze, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování,    názorně demonstrační metody, dovednostně praktické

Doba trvání: 90 – 120 minut

Vstupné: 30 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme od září 2021 po dobu trvání výstavy, objednávky na tel. 778 488 433 nebo mailem na sokolova@husitskemuzeum.cz.

 

Savci Táborska

Edukační program navazující na výstavu Savci Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Čím se liší sudokopytník od lichokopytníka? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela? Celý článek

Mniši jsou tiší

15.9. | od 16:00 | nám. Mikuláše z Husi 44 | hra

Hra pro malé skupiny i jednotlivce

Věděli jste, že v Táboře působil řád bosých augustiniánů? Přijďte si zahrát naši dobrodružnou hru a dozvíte se mnohem více. Třeba to, proč se náměstí Mikuláše z Husi říká „Klášterák“.

Hra je určena pro malé skupiny nebo i jednotlivce ve věku od 10 do 14 let.  Zúčastnit se mohou také rodinné týmy s mladšími sourozenci. Hráči budou samostatně či po malých skupinkách plnit úkoly z hrací karty a prozkoumávat při tom okolí náměstí Mikuláše z Husi i prostor bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém dnes najdete ředitelství Husitského muzea a Galerii Ambit. Na startu vás uvítá řeholník řádu bosých augustiniánů, od něj také obdržíte hrací kartu, která vás povede celou hrou.  Pak už bude všechno jen a jen na vás. Vaše dobrodružné putování po Starém Městě by mělo skončit opět v klášteře.

Chcete se tedy dozvědět, v jaké době se řeholníci do sídla husitů dostali a co bylo jejich úkolem? Kde a co byl dům Buňkovský? Jaké bylo bosácké řádové roucho? A kde a proč se říká na „base“? Zúčastněte se našeho putování s úkoly po okolí augustiniánského kláštera a odhalte všechna tato tajemství. Ale pozor! Mniši jsou tiší, tak pssst!

mnišiM

 

Dobytí Hradiště

26. 6. | 14:00 – 19:00 | akce | Bechyňská brána  a Kotnov

Slavnostní představení nové expozice v Bechyňské bráně

Nová expozice je věnována dějinám Tábora, a to od pravěku až po třicetiletou válku. Expozice byla zpřístupněna v roce 2020. Program jejího slavnostního představení uvedeme v novém termínu v sobotu 26. 6. 2021.  Reflektuje události spojené se založením města husity z nedalekého Sezimova Ústí, kteří se před pokořením hradeb museli utkat s posádkou přemyslovského hradu. Akce se bude z větší části konat venku na nádvoří hradu a v prostranství před Bechyňskou bránou. Celý článek

S Mamutíkem do pravěku

Edukační program navazující na část expozice v Bechyňské bráně

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov, Tábor

Anotace: Mohl se potkat dinosaurus s pračlověkem? K čemu sloužil pravěkým lidem oheň? Je mamut jen velký chlupatý slon s obrovskými kly? Kde se dala pořídit večeře? Kdo maloval po stěnách jeskyně a co tím chtěl vyjádřit? A proč toho víme o pravěku tak málo?

Aktivizační program pro předškoláky nabízí hravou exkurzi  nejen do doby lovců mamutů. Děti si ujasní pojmy minulost a přítomnost a seznámí se s předměty, které o životě pravěkých lidí vypovídají. Do programu jsou zařazeny smyslové a výtvarné aktivity a hry.

Vzdělávací oblast: Dítě a společnost, Dítě a svět

Metody práce: aktivizační metody  + klasické

slovní – dialogické, vyprávění, situační metody,  smyslové aktivity, názorně demonstrační metody, dovednostně praktické, experimentální, hra

Doba trvání: 60 minut

Vstupné: 30 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme v expozici od května do října, objednávky na tel. 778 488 433 nebo mailem na sokolova@husitskemuzeum.cz.

Po předešlé domluvě lze program uskutečnit i ve školce, a to celoročně.

Oheň, kámen, kov a hlína aneb Od lovců mamutů k tajemným druidům

Edukační program navazující na část expozice v Bechyňské bráně

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov, Tábor

Anotace: Pravěk – to je celá věčnost! Jde o nejdelší období lidských dějin a zahrnuje vše od doby ledové a lovců mamutů až po rozvinutou keltskou kulturu, která nás dodnes inspiruje a přitahuje svým tajemstvím. Pravěk je prababičkou věků, obdobím před-historickým, časem, o kterém se dozvídáme pouze z předmětů, které nám zanechali předci, a matička příroda ráčila zachovat. Jak tedy žili pravěcí lidé? Čím se živili, jak rozdělávali oheň? Jaké nosili oblečení a kde se schovávali před mrazem? Co o nich vypovídají jeskynní malby? A co my? Dokázali bychom v takových podmínkách přežít?

Aktivizační program pro mladší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva tematického okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  Žáci objevují pravěk v kontextu dějin, hledají rozdíly mezi způsobem života v pravěku a životem dnes a učí se je pochopit. Do programu jsou zařazeny smyslové aktivity umožňující žákům vrátit se zpět v čase a s pomocí reálných exponátů z pravěké doby si odpovědět na výše položené otázky.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

·         Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí

·         Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení

·         Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,

·         Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: aktivizační metody  + klasické

slovní – dialogické, diskusní, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování, situační metody,  smyslové aktivity, názorně demonstrační metody, dovednostně praktické, experimentální

Doba trvání: 90 minut

Vstupné: 50 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme v expozici od května do října, objednávky na tel. 778 488 433 nebo mailem na sokolova@husitskemuzeum.cz.

Po předešlé domluvě lze program uskutečnit i ve škole, a to celoročně.