Boží bojovníci

2. 1. 2019  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ
19.10.16_17

Anotace:

Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech i osobnostech husitské revoluce. Nahlédnu podrobněji do života největšího husitského vojevůdce Jana Žižky.  Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje.  Budu přemýšlet o temné stránce války, o obrovských sumách vydávaných na válečná tažení a jak devastující vliv měly tyto skutečnosti na celou zemi. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli. Odhalím, jak ovlivnila husitská revoluce další vývoj v celé Evropě.

Klíčová slova: Jan Hus, husitská revoluce, Žižkův vojenský řád, polní vojska, vozová hradba, husitské zbraně, náklady na válku

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: husitství, reformace a jejich šíření Evropou

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků,práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Cena je 40,- za žáka.