Archív – exkurze

Židé v Táboře

synagoga

20. ledna 2018

Dějiny židovského osídlení na území českých zemí se začaly psát v 11. století, kdy se objevují první zprávy o jejich přítomnosti na našem území. Židovské komunity vznikaly ve středověku hlavně ve městech, kde se mohli Židé uplatnit jako obchodníci a finančníci. Židé byli v českém království pouze trpěnou menšinou pod ochranou krále. Ovšem panovníkova ochrana nebyla vždy stoprocentní. Židovské pogromy se nevyhnuly ani našemu území. Zřejmě největší pogrom se odehrál v roce 1389 v pražském židovském městě, při němž zemřelo několik tisíc Židů. Zlaté časy pro českou židovskou komunitu nastaly v době…

více info

Sobotníci: Židé v Táboře

synagoga

20. ledna od 14. hodin, sraz na Tržním náměstí

Tentokrát se budeme věnovat židovské problematice ve městě u příležitosti mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Projdeme se po místech, které jsou ze zdejší židovskou komunitou na Starém Městě spojeny. Sobotnickou vycházku začneme na Tržním náměstí, kde se nacházela židovská modlitebna, kterou Židé navštěvovali až do otevření synagogy Na Parkánech. Vycházku zakončíme na bývalém židovském hřbitově u památníku obětí holocaustu. Provádět vás budou historičky Husitského muzea Mgr. Lenka Vandrovcová a Mgr. Jitka Vandrovcová, program pro děti připravila Kateřina Nimrichtrová a Andrea Oudysová.

více info

Vánoční Sobotníci a Vánoce pana Sovy

obrázek divadlo

16. prosince od 14 hodin, sraz před Divadlem Oskara Nedbala

Pro předvánoční čas jsme si pro vás připravili něco speciálního. Sobotní vycházka po Táboře a okolí tentokrát zohlední téma 130 let Divadla Oskara Nedbala. Podíváme se na místa, která běžnému divákovi zůstávají většinou nepřístupná. Na závěr Sobotníků se přesuneme do gotického sálu Staré radnice, kde je připraveno divadelní představení pro děti i dospělé v podání pražského studia Damúza s názvem Vánoce pana Sovy.

více info

Táborské nové město

SV_1542

11. listopadu 2017

V prostoru dnešního Nového Města se po polovině 19. století sice nacházela zástavba, ale ne městského charakteru. Nacházely se zde stodoly a hospodářské dvory táborských měšťanů a obce, ale také kolem sta obytných domů spíše venkovského charakteru a zájezdní hostince, např. U Jelena, Slunce, U zlatého hroznu. Důležitým mezníkem pro vznik Nového Města bylo zavedení železnice do Tábora. Se stavbou započala společnost C. k. privátní Dráha císaře Františka Josefa 24. 4. 1869. Tato dráha měla propojit Praha s Vídní jižním směrem přes Gmünd. Práce postupovaly rychlým tempem. První vlak…

více info

Vánoční Sobotníci a Vánoce pana Sovy

obrázek divadlo

16

Pro

Pro předvánoční čas jsme si pro vás připravili něco speciálního. Sobotní vycházka po Táboře a okolí tentokrát zohlední téma 130 let Divadla Oskara Nedbala. Podíváme se na místa, která běžnému divákovi zůstávají většinou nepřístupná. Na závěr Sobotníků se přesuneme do gotického sálu Staré radnice, kde je připraveno divadelní představení pro děti i dospělé v podání pražského studia Damúza s názvem Vánoce pana Sovy.
Sobotníci: 16. prosince od 14 hodin, sraz před Divadlem Oskara Nedbala
Divadelní představení: 16….
více info

Táborské Nové Město

SV_1542

11. listopadu od 14 hodin, sraz před budovou nádraží ČD

Se Sobotníky se tentokrát vydáme na Nové Město, neboť před 145 lety byl položen základní kámen této nové městské části. Sejdeme se před budovou vlakového nádraží. Právě železnice se stala impulzem pro založení moderní městské čtvrti. Povíme si, jak tato čtvrť vznikla a také o některých významných stavbách. Dospělé návštěvníky provedou Jitka a Lenka Vandrovcovy. Program pro děti chystá Kateřina Nimrichtrová a Andrea Oudysová.

více info