Archív – lektorské programy

Tvary a barvy aneb od realismu k moderně

obr

Galerijní program navazující na výstavy Josefa Štainochra a Bohuslava Lamače

Anotace:  Galerijní program navazuje na vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obor Výtvarná výchova. Žáci se seznámí s tvorbou dvou výrazných výtvarných osobností regionu, ve kterém žijí. Odlišnost přístupů obou umělců umožní rozpoznat rozdíly mezi realismem a abstrakcí. V průběhu programu si žáci vyzkouší porovnat různé interpretace obrazného vyjádření, zamyslí se nad možnými symboly, za pomoci exprese vyjádří vlastní pocity a nálady, které v nich díla vzbuzují. Zhodnotí, v čem se oba malíři odlišují, ale také zkusí objevit, co mají společného. V osobě Bohuslava Lamače poznají…

více info

Vánoce v muzeu

betlém

Lektorský program  k výstavě Vánoční kaleidoskop

11. listopadu – 20. prosince 2016

Připomeneme si vánoční zvyky a najdeme jejich původ, seznámíme se s tradicí betlému, dozvíme se, od kdy si naši předci dávali dárky pod stromeček a co pod ním nacházeli, odkud se vánoční stromek vlastně vzal a proč nejdřív visel špičkou dolů.  Ukážeme si také, jak se věštilo o Štědrém dnu, zazpíváme si koledy, vyrobíme si vánoční ozdoby, papírové jesličky a novoroční přáníčko. Projdeme si výstavu, kde se pokocháme krásnými betlémy s různých materiálů, vánočními ozdobami našich předků a nahlédneme do vánočně…

více info

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Pivovar

Anotace: Vydám se na dobrodružnou cestu po táborských pravovárečných domech a bývalých pivovarech. Osvojím si práci s mapou města. Dozvím se, jak se vařilo pivo dříve a dnes. Nahlédnu do dílny bednářů, kteří vyráběli pivovarské sudy.   Zjistím, jak bylo pro město důležité várečné právo, které mohl udělit jen panovník.  Seznámím se se způsobem pěstování chmele a přípravy sladu. Osvojím si staré pivovarské profese a budu vědět, kdo je pan starý, pan sekyra, tovaryš chlapeček, slaďák, pokoutvarec, humnokvasník, sudomylka, bába kvasničkářka, hvozd, čoud, vidrovník…

Program nabízíme od března do května 2016

více info

Poezie tvorby Františka Peterky

Lektorský program

Anotace: Seznámím se s životem a dílem jednoho z nejplodnějších českých grafiků druhé poloviny 20. století. Prohlédnu si jeho díla a zapojím kromě zraku i další smysly. Pochopím, v čem tkví kouzlo zkratky. Porozumím autorově vztahu k jihočeské krajině. Odhalím opakující se motivy a sám si je vyzkouším ztvárnit technikou kresby, linorytu, koláže a tepání.

Program nabízíme od ledna do března 2016

více info

Městská práva

Stara_radnice

Anotace:

Nejprve si uvědomím, že ve středověkých Čechách neplatilo jednotné právo, ale rozlišovalo se právo zemské, městské a církevní. Blíže se seznámím s historií práva městského a jeho dvěma ukázkovými příklady: magdeburským a norimberským městským právem. Zamyslím se nad významem městského práva. Budu schopen popsat fungování středověké radnice a její představitele.

více info