Archív – lektorské programy

Edukační programy k výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2019

_0013053 (1)

Nabídka vzdělávacích programů PNP v termínech: 1. 10. a 2. 10. (možnost i 29. 9.)

Památníček aneb kniha vzpomínek

Doprovodný program a workshop pro školní i zájmové skupiny, minimální počet 10 účastníků, maximální 30. Cena: 50 Kč/ účastník

* věkově neomezeno (výklad i náročnost dílny bude přizpůsobena adekvátně věku)
* lektorka: Mariana Dočekalová
* délka 90–120 minut
* Husitské muzeum

více info

Malujeme Tábor

noviny

Anotace: Tábor slaví 600 let od svého založení a tento program na pomezí muzejní a galerijní pedagogiky přibližuje hravou formou základní pojmy související s historií i současností města. Prostřednictvím výtvarného umění pomáhá dětem poznávat prostředí, ve kterém žijí,  chápat rozdíl mezi přítomností a minulostí, pojmenovat a ukotvit si názvy důležitých dominant města. Program také rozvíjí fantazii, estetické cítění a vnímání, posiluje komunikativní a sociální dovednosti a napomáhá zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

více info

EXPOZICE HUSITSKÉHO MUZEA UZAVŘENY

Expozice Husité, středověké podzemí a knihovny Husitského muzea v Táboře jsou od středy 11. 3. 2020 do čtvrtka 28. 5. uzavřeny z důvodu snížení rizika přenosu nákazy koronavirem. Expozice a výstavy budou zpřístupněny od 29. 5. 2020, resp. od 2. 6. v případě Blatského muzea v Soběslavi.

Zrušeny budou též společenské akce a programy do konce května 2020, o jejich aktuálním uvedení nebo náhradním termínu budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.


The exibition „The Hussites“, the Mediaeval Underground and both…

více info

Buď připraven!

lilie-znak

Edukační program k výstavě 100 let skautingu v Táboře

Anotace: Co je skauting, jaké je jeho poslání a jakými se řídí principy? Které hodnoty jsou pro členy tohoto celosvětového hnutí zásadní? Proč skauti loví bobříky, a co symbolizují prsty pravé ruky při skautském pozdravu? Jakou váhu má skautský slib a zákon? A co znamená skautské heslo „Buď připraven?“

více info

Tvary a barvy aneb od realismu k moderně

obr

Galerijní program navazující na výstavy Josefa Štainochra a Bohuslava Lamače

Anotace:  Galerijní program navazuje na vzdělávací oblast Umění a kultura, vzdělávací obor Výtvarná výchova. Žáci se seznámí s tvorbou dvou výrazných výtvarných osobností regionu, ve kterém žijí. Odlišnost přístupů obou umělců umožní rozpoznat rozdíly mezi realismem a abstrakcí. V průběhu programu si žáci vyzkouší porovnat různé interpretace obrazného vyjádření, zamyslí se nad možnými symboly, za pomoci exprese vyjádří vlastní pocity a nálady, které v nich díla vzbuzují. Zhodnotí, v čem se oba malíři odlišují, ale také zkusí objevit, co mají společného. V osobě Bohuslava Lamače poznají…

více info

I. světová válka

Dušek pomník

Anotace: Seznámím se s historickým a společenským pozadím I. světové války, s jejími příčinami i dopadem na poválečné uspořádání Evropy. Rozliším obě válečné strany a jejich spojence. Na pozadí bojů odhalím činnost československého odboje (Československá národní rada + legie, Národní výbor československý), která po válce vyústila v osamostatnění naší země. Prostřednictvím vzpomínek tehdejšího starosty města Tábora a dalších pramenů si zkusím představit, jak se za I. světové války žilo lidem v táborském regionu.

více info
12