Archív – výstavy

HIERONYMUS PRAGENSIS 1416/2016

HIERONYMUS-vystava-logo

Panelová výstava k výročí 600 let od upálení Jeronýma Pražského na koncilu v Kostnici (30. 5. 1416).

Gotický sál staré radnice, Tábor, Žižkovo nám. 1

28. 5. – 3. 12. 2016

Na osmi obrazově-textových panelech se návštěvníci seznámí s životem a tradicí Jeronýma Pražského (Praha 1380? – Kostnice 1416), aby tak mohli být inspirováni k dalšímu poznávání této zajímavé a dramatické osobnosti českého reformního hnutí. Jeroným Pražský zrcadlí svým osudem společenské rozpory doby Karla IV. a Václava IV., které v vyústily v husitskou revoluci.

více info

Mezinárodní den muzeí

2016_ICOM_MDM_banner

18. května 2016

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií nabízí Husitské muzeum v Táboře volný vstup do expozice Husité a na krátkodobé výstavy ve Staré radnici. V objektu Bechyňské brány můžete v tento den zdarma navštívit expozici Život ve středověku.

Téma letošního Mezinárodního dne muzeí „Muzea a kulturní krajina“ reflektuje výstava Táborsko jako duchovní krajina umístěná do gotického sálu Staré radnice, která potrvá do 26. května 2016.

více info

Komentovaná prohlídka výstavy

Pivovar

Táborský pivovar v proudu času

30. června od 17 hodin

Výstavou vás provedou její kurátorky Mgr. Jitka Vandrovcová a Mgr. Lenka Vandrovcová.  Dozvíte se například, jakým způsobem se vařilo a vaří pivo nebo jak bečváři vyráběli dřevěné sudy. Výklad bude zaměřen i na fungování společenství táborských právovárečníků.

více info

Komentovaná prohlídka výstavy

Dušek

Jan Vítězslav Dušek (1891 – 1966)

21. června od 17:00

s kurátorkou výstavy Mgr. Lenkou Zajícovou

více info

Jan Vítězslav Dušek (1891-1966)

Dušek


Galerie Stará radnice        20. 4. – 10. 7. 2016 

Vernisáž: 19. 4. 2016 v 17.00

Výstava akademického sochaře Jana Vítězslava Duška připomene významné dílo táborského umělce nejen v regionálním měřítku. Tento rok bychom si připomněli 125. výročí od jeho narození a zároveň 50. výročí od jeho úmrtí. Fotografie ateliéru J. V. Duška v Táboře, ocenění a diplomy z mezinárodních přehlídek, část výzdoby kostela Sboru CČSH, plastiky s husitskou tématikou, reliéfy významných táborských osobností a mnoho dalších děl uvidíte ve třech galerijních místnostech Staré táborské radnice.

více info

Výstava Táborský pivovar v proudu času

PIVO_plakat_def

Stará radnice    13. února – 10. července 2016.

Pivo a táborské pivovarnictví v proudu času – to je téma nové výstavy, kterou pro vás připravilo Husitské muzeum v Táboře. Dozvíte se například, kdo začal jako první dochucovat pivo chmelem, komu se říkalo lízníci, či jak se na pivu podepsala průmyslová revoluce. Podrobná mapa vás pak provede po všech táborských právovárečných domech a pivovarech.

více info