Nezařazené

Jiří Pražák

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1997 – 2001 Obchodní akademie v Táboře

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2011 vedoucí Provozního oddělení Husitského muzea v Táboře
 • 2010 – 2013 Husitské muzeum v Táboře; správce depozitáře
 • 2003 – 2010 Husitské muzeum v Táboře; pokladník, průvodce, dokumentátor

 

více info

RNDr. Daniel Abazid

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2001 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská a rigorózní zkouška (titul RNDr.)
 • 1992 – 1997 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie, specializace Geobotanika (1995 titul Bc., 1997 titul Mgr.)

Pracovní zkušenosti:

 • od 2010 současně vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře pro sbírkotvornou činnost
 • od 1998 Husitské muzeum v Táboře, kurátor přírodovědných sbírek – botanik

Odborné zaměření:

 • flóra a vegetace Táborska
 • památné stromy Táborska
 • husovská a husitská památná místa a…
více info

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1999 – 2004 doktorské studium: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, obor: české dějiny
 • 1992 – 1997 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: kulturní dějiny
 • 1990 – 1995 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: čeština – dějepis

Pracovní zkušenosti:

 • 2010 – dosud Husitské muzeum v Táboře; zástupce ředitele, vedoucí historického oddělení
 • 2012 – dosud Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd; přednášející
 • 1997 – dosud Husitské muzeum v Táboře, kurátor, historik
 • 2011 – 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a…
více info

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • habilitace na Masarykově univerzitě v Brně – doc. (2002)
 • externí aspirantura na Archeologickém ústavu AV ČR – CSc. (1993)
 • FF Univerzity Karlovy v Praze, obory prehistorie a dějepis – PhDr (1982)

Pracovní zkušenosti:

 • Husitské muzeum v Táboře; vedoucí Archeologického oddělení.
 • 2002 – dosud přednáší archeologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 1978 – dosud archeolog Husitského muzea v Táboře

Odborné zaměření

 • specializace na archeologii středověku a novověku s důrazem na dějiny osídlení, historická řemesla, hmotnou kulturu, památkovou péči a oborovou metodologii

Členství v odborných společnostech a komisích:

více info

Kateřina Nimrichtrová

Profesní životopis

Vzdělání:

 • probíhající studim: Pedagogika volného času, Teologická fakulta JČU v Českých Budějovicích
 • PR a marketing v muzejnictví – seminář v rámci programu celoživotního vzdělávání
 • trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb
 • 2015/2016 Škola muzejní propedeutiky
 • jazyková zkouška Cambridge PET (AJ)
 • úplné střední všeobecné vzdělání

Pracovní zkušenosti:

 • 2015 – dosud Husitské muzeum v Táboře; vedoucí Oddělení programů a expozic
 • 2011 – 2015 MSKS Sezimovo Ústí – PR manažer
 • 2007 – 2011 Vltava – Labe – Press, a.s., Táborský deník – redaktor
 • 2006 – 2007 AK Korbel, Tuháček &…
více info

Ing. Zdeňka Marešová

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1982 – 1986 Vysoká škola ekonomická, Praha
 • 2000 Akreditace k předvstupním fondům EU, zkouška pro státní poradce

Pracovní zkušenosti:

 • 2016 – dosud Husitské muzeum v Táboře; ekonom
 • 2015 – 2016 Brisk a.s.; odborný ekonom financování
 • 2011 – 2015 VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí; projektová a finanční manažerka projektů ESF EU
 • 2008 – 2010 Maso Planá a.s.; controller
 • 1998 – 2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, VÚRV, ZVÚ; ekonom, koordinátor projektů
 • 1986 – 1990 VHJ Sempra Praha, závod Tábor; odborný referent finančních rozborů a plánů
více info