Pro II. stupeň ZŠ

Jak žili naši předkové II.

DSC_0099-v-800x548

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům (nám. Republiky 111)

Lektorka: Bc. Gabriela Sokolová Loskotová

Anotace: Podrobně nahlédnu do každodenního života na vesnici v blatském regionu. Pochopím, jaký význam pro naše předky měla světnice a stůl. Vysvětlím symbol holubice zavěšené nad stolem. Rozliším, co patřilo do koutnice, mísníku a do truhly. Zakreslím ozdobný prvek z nábytku typický pro soběslavského mistra truhláře. Pochopím, jak fungovala pec se sporákem, určím, kde se…

více info

Heydrichiáda

Tábor-popraviště_detail_1

Anotace:  Poodhalím pozadí dramatické události II. světové války, která se zásadně vepsala do historie protektorátu Čechy a Morava a poválečného Československa. Zamyslím se, jaké byly následky heydrichiády a jak ji hodnotíme z dnešního pohledu. Pokusím se o dramatizaci samotného atentátu a porovnám realitu se zamýšleným plánem zahraničního odboje. Dozvím se, co následovalo bezprostředně po akci, kdo zradil a kdo zahynul při německém zásahu v pražském pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje. Seznámím se s  osudy některých ze 156 obětí táborského popraviště včetně nejmladšího popraveného, teprve sedmnáctiletého studenta příbramského gymnázia Antonína Stočese, jehož příběh se…

více info

I. světová válka

Dušek pomník

Anotace: Seznámím se s historickým a společenským pozadím I. světové války, s jejími příčinami i dopadem na poválečné uspořádání Evropy. Rozliším obě válečné strany a jejich spojence. Na pozadí bojů odhalím činnost československého odboje (Československá národní rada + legie, Národní výbor československý), která po válce vyústila v osamostatnění naší země. Prostřednictvím vzpomínek tehdejšího starosty města Tábora a dalších pramenů si zkusím představit, jak se za I. světové války žilo lidem v táborském regionu.

více info

Záslužné jest stavět město

DSC_2768_hdr

Anotace:

Dozvím se, za jakých okolností byla ve středověku zakládána města. Pochopím, jak středověké město fungovalo, seznámím se s jeho obyvateli, vzhledem a infrastrukturou. Dozvím se, jaké instituce a úřady ve městě sídlily. Seznámím se s typologií měst. Porovnám vznik evropských středověkých měst s naprosto výjimečným způsobem založení města Tábora. Stručně se seznámí s jeho historií. Na příkladu historického Tábora si ujasním obranné prvky města a způsob hájení středověkého města i s příklady největších hrozeb pro obránce.

více info

Boží bojovníci

e9ea54c0

Anotace:

Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech i osobnostech husitské revoluce. Nahlédnu podrobněji do života největšího husitského vojevůdce Jana Žižky.  Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje.  Budu přemýšlet o temné stránce války, o obrovských sumách vydávaných na válečná tažení a jak devastující vliv měly tyto skutečnosti na celou zemi. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli. Odhalím, jak ovlivnila husitská revoluce další vývoj…

více info

Průvodcem v Husitském muzeu

palac

Anotace:

Důkladně prozkoumám budovu Staré táborské radnice. Seznámím se s muzeem také jako s institucí. Popíšu funkci a činnost muzea. Dokážu odlišit muzeum od galerie a knihovny. Seznámím se s profesemi zastoupenými v muzejní praxi. Pochopím, jaké služby a možnosti získávání informací muzeum nabízí a jakým způsobem se stará o své návštěvníky. V expozici samostatně získám potřebné informace a vyřeším tak zadané úkoly. Budu samostatně prezentovat před skupinou spolužáků.

více info