Pro II. stupeň ZŠ

Boží bojovníci

19.10.16_17

Anotace:

Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech i osobnostech husitské revoluce. Nahlédnu podrobněji do života největšího husitského vojevůdce Jana Žižky.  Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje.  Budu přemýšlet o temné stránce války, o obrovských sumách vydávaných na válečná tažení a jak devastující vliv měly tyto skutečnosti na celou zemi. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli. Odhalím, jak ovlivnila husitská revoluce další vývoj…

více info

Záslužné jest stavět město

Willenberg, táborské severovýchodní opevněni 1602

Anotace:

Dozvím se, za jakých okolností byla ve středověku zakládána města. Pochopím, jak středověké město fungovalo, seznámím se s jeho obyvateli, vzhledem a infrastrukturou. Dozvím se, jaké instituce a úřady ve městě sídlily. Seznámím se s typologií měst. Porovnám vznik evropských středověkých měst s naprosto výjimečným způsobem založení města Tábora. Stručně se seznámí s jeho historií. Na příkladu historického Tábora si ujasním obranné prvky města a způsob hájení středověkého města i s příklady největších hrozeb pro obránce.

více info

Jak žili naši předkové II.

DSC_0099-v-800x548

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům (nám. Republiky 111)

Lektorka: Bc. Gabriela Sokolová Loskotová

Anotace: Podrobně nahlédnu do každodenního života na vesnici v blatském regionu. Pochopím, jaký význam pro naše předky měla světnice a stůl. Vysvětlím symbol holubice zavěšené nad stolem. Rozliším, co patřilo do koutnice, mísníku a do truhly. Zakreslím ozdobný prvek z nábytku typický pro soběslavského mistra truhláře. Pochopím, jak fungovala pec se sporákem, určím, kde se…

více info

Heydrichiáda

Tábor-popraviště_detail_1

Anotace:  Poodhalím pozadí dramatické události II. světové války, která se zásadně vepsala do historie protektorátu Čechy a Morava a poválečného Československa. Zamyslím se, jaké byly následky heydrichiády a jak ji hodnotíme z dnešního pohledu. Pokusím se o dramatizaci samotného atentátu a porovnám realitu se zamýšleným plánem zahraničního odboje. Dozvím se, co následovalo bezprostředně po akci, kdo zradil a kdo zahynul při německém zásahu v pražském pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje. Seznámím se s  osudy některých ze 156 obětí táborského popraviště včetně nejmladšího popraveného, teprve sedmnáctiletého studenta příbramského gymnázia Antonína Stočese, jehož příběh se…

více info

Vánoce ve středověku

betlém-zadní strana

Anotace:

Dozvím se, jaké motivy a rituální úkony přejali křesťané od daleko starší tradice pohanských oslav slunovratu, jaká je nejstarší známá vánoční výzdoba obydlí člověka, zda si ve středověku dávali lidé dárky, co všechno bylo součástí středověké štědrovečerní tabule a jaké další rituály souvisely s vánočními oslavami.

více info

Průvodcem v Husitském muzeu

Anotace:

Důkladně prozkoumám budovu Staré táborské radnice. Seznámím se s muzeem také jako s institucí. Popíšu funkci a činnost muzea. Dokážu odlišit muzeum od galerie a knihovny. Seznámím se s profesemi zastoupenými v muzejní praxi. Pochopím, jaké služby a možnosti získávání informací muzeum nabízí a jakým způsobem se stará o své návštěvníky. V expozici samostatně získám potřebné informace a vyřeším tak zadané úkoly. Budu samostatně prezentovat před skupinou spolužáků.

více info