Pro II. stupeň ZŠ

Tábor 600 let

Anotace: Tábor slaví šest století svého zrodu.  Neobyčejné město založené netradičním způsobem je spjato především s husitskou historií. Ale nejen husitský je Tábor. Jak šel čas, války a strasti střídaly doby míru a rozkvětu. Hradby se stavěly i bořily. Hasily se požáry, budovaly kostely, kláštery i měšťanské domy. A především zde žili lidé, významní i ti obyčejní, se svými osudy a příběhy.

[Virtuální prohlídka výstavy Tábor 600 let]

více info

Život šlechty v Renesanci / Soběslav – město pětilisté Růže

Anotace: Jaký je rozdíl mezi Gotikou a Renesancí? Jak proběhlo Dělení Růží, kdo byli Vítkovci a Rožmberkové? Proč byl Petr Vok pro Soběslav tak důležitý? Jaký dům si postavil měšťan Vavřinec? Co se nosilo na dvoře Petra Voka? Co vlastně víme o Rožmberské historii?

více info

„Bez Beneše bychom republiku neměli“

Anotace: ZRADA. VÁLKA. EXIL. KRIZE. PŘEVRAT…Jaký byl prezident „Budovatel“? Čí sportovní dres hrdě oblékal a kde se seznámil se svojí ženou Hanou?  Jak náročný byl Benešův boj za bezpečnost a mír v Evropě? Jak obtížná musel ve svém úřadě učinit rozhodnutí?  A co znamená Masarykova věta: „Bez Beneše bychom republiku neměli?“

více info

Boží bojovníci

Anotace: O kolik let zpátky se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Proč se říká husitům boží bojovníci? Co znamená přijímání pod obojí? Byl Jan Žižka hrdina nebo zloděj a vrah? Jak se 15 let náboženské občanské války podepsalo na životě obyčejných lidí?

více info

Záslužné jest stavět město

Anotace: Kostel, radnice, klášter – tři pilíře středověkých měst. Proč se stavěla města a kdo je mohl zakládat? Jaké instituce a úřady ve městě sídlily?  Jaké prvky městského opevnění chránily obyvatele před nepřáteli? Jakou funkci měl lokátor? A jak s tím vším souvisí krysař z města Hamelnu?

více info

Jak žili naši předkové II.

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání:  Smrčkův dům, Soběslav (nám. Republiky 111)

Anotace: Skříň nebo truhla? K čemu sloužil roubík a proč ho dávali mládenci děvčatům jako dárek? Kdy si lidé oblékali sváteční kroj a jak se lišil ten blatský od kozáckého? Jaké jsou typické prvky selského baroka? Kde se ukrývá mariogram a jaká je jeho symbolika?

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Učivo: Naše obec, region, kraj – místní tradice

více info