Pro mateřské školy

Malujeme Tábor

noviny

Anotace: Tábor slaví 600 let od svého založení a tento program na pomezí muzejní a galerijní pedagogiky přibližuje hravou formou základní pojmy související s historií i současností města. Prostřednictvím výtvarného umění pomáhá dětem poznávat prostředí, ve kterém žijí,  chápat rozdíl mezi přítomností a minulostí, pojmenovat a ukotvit si názvy důležitých dominant města. Program také rozvíjí fantazii, estetické cítění a vnímání, posiluje komunikativní a sociální dovednosti a napomáhá zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

více info

Objevujeme muzeum

DSC_1239

Anotace:
Dozvím se, co je to muzeum, co všechno se v něm mohu naučit a jak se mám v muzeu chovat. Budu pozorovat vybrané exponáty, samostatně objevovat a plnit úkoly. Seznámím se s významnými památkami historického města Tábora a dozvím se, kdo to byli husité. Také si budu hrát s didaktickými hračkami a budu rozvíjet prostorovou představivost a motoriku.
Klíčová slova: muzeum, sbírka, minulost, současnost, dříve, nyní, husité, Jan Žižka.

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Vzdělávací…

více info