Publikace

Klára Smolíková – Jan Smolík: Husité

(55 stran, komiks, rok vydání 2012, cena 199 Kč)

Kniha vydaná nakladatelstvím Albatros vznikla na základě komiksů, které doprovází novou expozici v Husitském muzeu. Soubor šestnácti komixů doplnil příběh dvou dětí, které se pomocí kouzelné hole – žižkovky cestují časem i prostorem a prožívají různá dobrodružství. V publikaci jsou také kukátka pro menší děti a krozšiřující historické informace pro ty starší.

více info

Pavel Janák – Josef Sudek: Sezimovo Ústí

– letní sídlo Edvarda Beneše

(115 stran, černobílé fotografie, rok vydání 2007, cena 250 Kč)

Architekt Pavel Janák a fotograf Josef Sudek se sešli nejen v knize historika Michala Koláře, ale především v době realizace hrobky prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, kterou Janák navrhoval a Sudek i s okolím dokumentoval. Kolář zde citlivě propojil dva prameny z tvorby obou umělců, jež vedou k působivému zachycení tohoto výseku historické skutečnosti v letech 1948/49. Janákovy skici a deníkové záznamy o konceptu hrobky a následném průběhu stavebních prací doplňuje soubor Sudkových fotografií.

více info

Michal Kolář – Vladimír Drha: Edvard Beneš…

…v Sezimově Ústí – vila, zahrada, domov

(352 stran, černobílé fotografie, rok vydání 2004, cena 699 Kč)

Obrazová publikace

více info

Josef Petráň: Český znak

Stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje

(66 stran, barevné fotografie, rok vydání 1970, cena 5 Kč)

Stručný nástin vzniku a historického vývoje českého znaku.

více info

Stanislav Zita: Historie v ulicích Tábora

– táborské ulice v historii

(60 stran, fotografie, rok vydání 2010, cena 120 Kč)

Publikace je složena ze tří kapitol. Úvodní s názvem První týdny míru připomíná některé události po skončení II. světové války na Táborsku. Na ní volně navazuje část Znáte táborské ulice?, v níž si čtenář připomene historické události vedoucí k jejich danému pojmenování. Závěrečná kapitola Na historické půdě i kamení mluví připomíná široký obsah historické látky v jednotlivých částech města, kde se tabulky s názvy ulic stávají malými pamětními deskami, často podle ucelených dějinných témat.

Publikace, doplněná…

více info

kol.: Židé v Táboře

(92 stran, černobílé fotografie, rok vydání 2010, cena 250 Kč)

Kniha pojednává o historii a kultuře židovské komunity v Táboře a jejím tragickém osudu. Obsah vychází z potřeby zaplnit informační mezeru v kulturním povědomí města a snaží se zachytit dostupné vzpomínky pamětníků a vzdát poctu někdejším spoluobčanům, kteří byli ze své obce vytrženi despotickou mocí.

více info