Expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město

Nová stálá expozice o dějinách Tábora od pravěku až po třicetiletou válku je opět otevřena od 11. 5. 2021!

V roce 2020 jsme otevřeli  novou stálou expozici Husitského muzea, která vznikla k jubileu 600. výročí husitského založení města. Akce Dobytí Hradiště, která měla slavnostně zahájit provoz, se kvůli koronavirové krizi neuskutečnila. Pokud to epidemická situace dovolí, proběhne v náhradním termínu, a to v sobotu 26. 6. 2021. Expozice je přístupná pravidelně od května do září vždy ve dnech út–ne.

BB_billboard_2020Expozice vzniká v rámci projektu Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice (CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295). V rámci IROP – výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek – SC 3.1 získalo město Tábor finanční prostředky na obnovu objektu a rozšíření expozice NKP v Táboře. Přidělená dotace bude využita na obnovu vnějšího pláště, vnitřních prostor se současným rozšířením výstavních ploch. Cíl: odstranění špatného technického stavu některých stavebních konstrukcí objektu a úprava prostor expozice – rozšíření do dalších pater NKP. Realizace: 2017/2020