Expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město

Nová stálá expozice o dějinách Tábora od pravěku až po třicetiletou válku.

Slavnostní otevření plánované na 18. 4. 2020 u příležitosti  600. výročí založení Tábora muselo být z důvodu nouzových karanténních opatření odloženo. Expozice bude zpřístupněna v červenci 2020. Její slavnostní uvedení v rámci akce Dobytí Hradiště proběhne v náhradním termínu v sobotu 24. 10. 2020.

Expozice vzniká v rámci projektu Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice (CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295). V rámci IROP – výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek – SC 3.1 získalo město Tábor finanční prostředky na obnovu objektu a rozšíření expozice NKP v Táboře. Přidělená dotace bude využita na obnovu vnějšího pláště, vnitřních prostor se současným rozšířením výstavních ploch. Cíl: odstranění špatného technického stavu některých stavebních konstrukcí objektu a úprava prostor expozice – rozšíření do dalších pater NKP. Realizace: 2017/2020