Expozice Život ve středověku

expozice Život ve středověkuExperimentální archeologická expozice se vztahuje k období konce středověku (13.–16. stol.) a představuje život sociálního prostředí vesnice, města, šlechty a církve. Prostorové výjevy ze života, které ukazují zemědělství, řemeslo, bydlení, kuchyni, zbraně, lov, obchod a dopravu, využívají současně archeologické nálezy a jejich rekonstrukce spolu s obrazovými panely.
Grafický kabinet muzea umístěný ve třetím patře slouží ke krátkodobým výstavám.

pic2