Gotický sál

OTEVŘENO OD 11. 5. 2021

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby. Poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2020.

Nová virtuální prohlídka X/2020
Starší virtuální prohlídka z doby před opravou

sál nový

Vánoční otevírací doba ve Staré táborské radnici

Husitské muzeum v Táboře | Žižkovo nám. 1

  • expozice Husité 
  • středověké podzemí
  • gotický sál
  • galerie – Tábor 600 let 
  • muzejní obchod
všechny akce