Husova akademie

26. 2. 2015  •  publikoval(a): Josef Makoč  •  rubrika: Archív - přednášky
hus-bilek-tabor

5. 3. 2015 (čtvrtek)

PhDr. Bohdan Zilynskyj (FSV a Institut mezinárodních studií UK Praha):

České pouti do Kostnice k památce Husově

26. 3. 2015 (čtvrtek)

Mgr. Marie Foltýnová (Galerie hl. m. Prahy):

Příběh pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí.

16. 4. 2015 (čtvrtek)

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)

Jan Hus a jeho učitelé.

Husovi oblíbení církevní otcové, české reformní proudy 14. stol. a doktor evangelicus Jan Viklef jako inspirace jeho učení a přesvědčení.

14. 5. 2015 (čtvrtek)

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře):

Jan Hus ve svědectví obrazů.