Jak funguje muzeum

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ
DSC_1239

Anotace:

Hravě a interaktivně prozkoumám budovu Staré radnice a Expozici Husité. Dozvím se, co je to muzeum a jaké je jeho posláním. Odliším činnost muzeum od činnosti dalších kulturních institucí. Uvědomím si, jak mohu služeb muzea využít při hledání informací o minulosti. Dokážu vysvětlit, proč se slaví státní svátek 6. července. Poznám a pojmenuji významné památky Tábora i regionu. Vyzkouším si, jak mi sluší středověký oděv a budu si hrát s didaktickými hračkami.

Klíčová slova: časová osa, muzeum, kulturní památka, státní svátek

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas, Lidé kolem nás

Učivo: 

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, letopočet
  • Současnost a minulost našem životě – proměny způsobu života, státní svátky a významné dny
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
  • Kultura – kulturní instituce

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Doba trvání: 90 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 40,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.