Jan Hus na Kozím hrádku

15. 8. 2016  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ
Kozí hrádek

Anotace:

Seznámím se s historií Kozího hrádku, Sezimova Ústí a potažmo i města Tábora a pochopím sepětí těchto míst s postavou Jana Husa. Nahlédnu do života středověké společnosti a odhalím příčiny vzniku husitského hnutí. Dokážu si představit možnou podobu Kozího hrádku v době jeho postavení a osvojím si některé pojmy opevnění a vybavení středověké pevnosti. Pochopím, jak je důležitá práce historiků a archeologů a proč je nezbytné uchovávat odkaz našich předků. Zafixuji si důležité mezníky v životě Jana Husa. Kazatel a reformátor přestane být pouhou abstraktní postavou dějin a stane se pro mne člověkem s konkrétním osudem, jehož odvahu myšlenek, postojů i činů si připomínáme dodnes.

Klíčová slova: Jan Hus, reformátor, Kozí hrádek, středověká společnost, středověké opevnění, klatba, založení Tábora, Josef Švehla, koncil v Kostnici

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, státní svátky a významné dny
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem.

Lektorský program je realizován v přírodě s využitím potenciálu naučné stezky okolo Kozího hrádku. Husitské muzeum v Táboře jej nabízí v době od května do září. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334).

 Cena lektorského programu je 60 Kč za žáka včetně vstupného na Kozí hrádek, pedagog má vstup zdarma.