Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

21. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2000–2008 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program (Th.D.), obor Husitská teologie (zaměření na církevní dějiny), téma disertační práce „České reformní proudy 14. stol. a devotio moderna“
 • 1997–1999 Christkatholisch-theologische Fakultät, Univerzita v Bernu, obory praktická teologie, biblická teologie a dějiny, církevní dějiny, teologické myšlení pravoslaví
 • 1993–2000 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Husitská teologie (1997 Bc., 2000 Mgr.), téma magisterské diplomové práce „Diakonát ve staré církvi a v dějinách nerozdělené církve /do roku 1054/“
 • 2007–2009 Škola muzejní propedeutiky AMG ČR – základní kurs muzejní propedeutiky, nástavbový kurs Muzejní výstavnictví

Pracovní zkušenosti:

 • od r. 2010 Husitské muzeum v Táboře; ředitel
 • 2004 – 2010 Husitské muzeum v Táboře; kurátor sbírkových fondů
 • 2001 – 2004 Husitská teologická fakulta UK v Praze; interní doktorant – asistent výuky
 • 2001 – 2003 Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské, Praha 9; učitel českého a německého jazyka
 • od 1996 jáhen Starokatolické církve v ČR

Členství v odborných společnostech a komisích:

 • člen redakční rady časopisu Husitský Tábor
 • zastupování HM ve Společnosti Husova muzea v Praze
 • člen výboru Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala
 • člen výboru spolku Hadasa