Mimořádná pravidla návštěvnického provozu

1. 6. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Dokumenty, Nezařazené

od 1. 9. 2021 – dle Mimořádného opatřední MZ, příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714

Koncerty

v prostorách HMT početně bez omezení
respirátor
očkování / prodělaná nemoc / výjimky

Společenské akce např. vernisáž

dtto jako koncert

Muzea

rozestupy 1,5 m -> omezení max. počtu návštěvníků v konkrétním prostoru
respirátor
individuální návštěvníci bez kontroly

Skupinové prohlídky

nad 20 osob očkování / prodělaná nemoc / výjimky
do 20 osob bez testu

Tábor, středověké podzemí: max. osob v prohlídce 35


MIMOŘÁDNÝ NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ
V EXPOZICÍCH HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

Pravidla návštěvnického provozu

 1. Vstup do prostor muzea včetně venkovních prostor (nádvoří) je možný pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest (úst i nosu); výjimku mají děti ve věku před zahájením školní docházky; osoby při provádění autorského díla (účinkující); jinak výjimku nezakládá např. absolvování plného běhu očkování proti nemoci covid 19 ani absolvování jakéhokoli testu s negativním výsledkem apod.
 2. Návštěvníci jsou povinni si před vstupem do prostor muzea dezinfikovat nebo teplou vodou a mýdlem umýt ruce a při pohybu v prostoru muzea dodržovat rozestupy nejméně 2 m, nejde-li o členy téže domácnosti.
 3. Maximální počet návštěvníků současně přítomných v expozici nebo prohlídkové trase, objektu apod. je omezen. Počet kontroluje služba dle pokynů vedoucího směny. Noví návštěvníci jsou do expozice vpuštěni pouze po uvolnění kapacity.
 4. Maximální počty návštěvníků v expozicích Husitského muzea podle mimořádných opatření MZ platných k 11. 5. 2021, tj. v režimu 1 osoba / 15 m2 (nepočítají se děti do 2 let věku):

 

Objekt

Expozice / prostor

Max. počet
návštěvníků

Stará táborská radnice

Expozice Husité

30

Gotický sál a galerie

63

Středověké podzemí

25*)

Prodejna suvenýrů

5

Bechyňská brána

Promítací síň

10

Expozice Tábor – pevnost spravedlivých
i královské město + věž Kotnov

45

Augustiniánský klášter

Galerie Ambit

20

Rajský dvůr

42

Památník dr. E. Beneše Sezimovo Ústí

22

Smrčkův dům Soběslav

Expozice Život na Blatech a Kozácku + Otakar Ostrčil, Krajina Táborska ve výtvarného umění a výstavní síň

36

Rožmberský dům Soběslav

Expozice Příroda Táborska, Soběslav – město pětilisté růže, výstavní síň

36

Weisův dům Veselí nad Lužnicí

Modelové kolejiště + vestibul

12

*) Pro prohlídkový okruh Středověké podzemí platí omezení max. 20 osob v jedné skupině a výklad bude podáván pouze v úvodním a v závěrečném sále trasy.

 1. Návštěvníci jsou povinni respektovat systém časových prohlídek a dodržovat organizační pokyny zaměstnanců HM k zajištění organizace návštěvnického provozu a bezpečnosti všech návštěvníků.
 2. Početnější skupinu zastupuje její zástupce, který jedná s pokladní. Služba má povinnost upozornit návštěvníky překračující svou přítomností limit, aby počkali venku do vyzvání službou.
 3. Osobám s příznaky nachlazení či virózy je vstup do muzea zakázán stejně jako osobám nacházejícím se v karanténě.
 4. Návštěvníci jsou povinni dbát na hygienickou bezpečnost svou i ostatních a jsou za své chování sami zodpovědní. Muzeum nenese právní odpovědnost za případný vznik nákazy.
 5. Přísný zákaz konzumace občerstvení v budovách.
 6. V případě nedodržování hygienických provozních pravidel, pokynů služby, nezodpovědného chování a ohrožování pracovníků muzea či ostatních návštěvníků budou návštěvníci vykázáni a bude vymáhána případná vzniklá škoda.
 7. Pro skupiny nad 10 osob platí povinnost návštěvníků prokázat splnění podmínek dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (viz dále), jinak jim nebude vstup v rámci skupinové prohlídky umožněn:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, nebo

d) osoba prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

e) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 1. Obdobně jako dle bodu 11 se prokazuje splnění podmínek pro účast na koncertech, vernisážích a dalších kulturních a společenských akcích, pokud je to aktuálně nařízeno.
 2. Provoz expozic v době zvýšeného rizika nákazy covid-19 je veden v mimořádném režimu a může být kdykoli přerušen nebo dále omezen v důsledku aktuální situace.
 3. Prohlížení zboží podléhá zvláštnímu režimu. Na zboží lze sahat pouze po bezprostředním použití desinfekčního prostředku.
 4. Návštěvníci mohou rezervovat prohlídku na určitý čas, a to do vyčerpání kapacity. Dodržení času rezervace je závazné a v případě nedodržení se rezervace ruší.
 5. Při nákupu vstupenek a suvenýrů je tam, kde je k dispozici platební terminál, preferována bezhotovostní platba.

 

V Táboře, 24. 6. 2021