Miroslav Richter – Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí

27. 2. 2015  •  publikoval(a): Josef Makoč  •  rubrika: Publikace

– archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962 – 1988 + přílohy

(193 stran, černobílé fotografie a plány, rok vydání 2001, cena 309 Kč)

Publikace podává přehled o sídlišti na levém břehu řeky Lužnice od 13. do počátku 15. stol., které se postupně vyvinulo do podoby řemeslnického předměstí středověkého města Sezimova Ústí. Archeologická situace zjištěná výzkumy v letech 1962 až 1988 je popsána v tzv. sídlištních horizontech, rámcově rozdělených do 13. stol., 1. poloviny 14. stol. a 2. poloviny 14. až počátku 15. stol. Následující historicko-archeologické hodnocení pojednává o celkovém vývoji sídliště až do jeho zániku v roce 1420. Závěrečná kapitola shrnuje obecné poznatky o řemeslnickém zázemí středověkého města.

Publikace dále obsahuje rozsáhlé shrnutí v němčině, seznam literatury a samostatnou plánovou přílohu, obsahující 28 příloh formátu A3 a A4.