Připravujeme pro vás novou expozici

21. 3. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Aktuality, Expozice Tábor – pevnost spravedlivých i královské město, Vyhlídková věž Kotnov
BB_logo_bronz

Vážení návštěvníci, nová expozice Tábor – pevnost spravedlivých i královské město bude připravena ke zpřístupnění v polovině dubna 2020 a zpřístupněna, jakmile to bude možné a bude opět obnoven provoz kulturních zařízení. 

[více informací]

Kotnov Bechyňská brána na web

Expozice Tábor – pevnost spravedlivých i královské město bude připravena v dubnu 2020 a zpřístupněna, jakmile to bude možné a bude opět obnoven provoz kulturních zařízení. Vzhledem k současným podmínkám nebude náhradní a dosud nejasný termín zpřístupnění spojen s připravovanou slavností „Dobytí Hradiště“, kterou uvedeme v novém podzimním termínu 24. 10. 2020.
Expozice „Tábor – pevnost spravedlivých i královské město“ představuje osídlení na území dnešního Tábora od pravěku do pol. 17. stol. Kromě dávných dějin a archeologických nálezů představí hlavní historické mezníky Tábora – založení Hradiště Vítkovci na ostrožně nad Lužnicí a druhé založení Hradiště (hradu i města) Přemyslem Otakarem II., husitské založení Hradiště hory Tábor v roce 1420 a další události a děje spojené s vývojem městské obce. Nebudou chybět řemesla, základní stavební památky včetně opevnění, obrana města při obléháních a zajímavé exponáty z muzejních sbírek. Své místo má v expozici také známý Táborský poklad, dvojí mincovní nález z domu čp. 308. Expozice bude obsahovat také tři nové dokumentární filmy režiséra Jana Míky.Expozice vzniká v rámci projektu Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice (CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295). V rámci IROP – výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek – SC 3.1 získalo město Tábor finanční prostředky na obnovu objektu a rozšíření expozice NKP v Táboře. Přidělená dotace byla využita na obnovu vnějšího pláště, vnitřních prostor se současným rozšířením výstavních ploch, prostředků a prvků mobiliáře.
Objekt národní kulturní památky Bechyňská brána a věž Kotnov navazuje historicky na městské opevnění a areál táborského hradu. Válcová hradní věž je nejstarší viditelnou stavební památkou města a upomíná na dobu krále Přemysla Otakara II. i na pozdější fáze vývoje. Bechyňská brána byla založena v době husitské. Oba objekty jsou dnes stavebně propojeny a představují již dvě staletí ikonický symbol Tábora. Sama tato stavební památka ke tedy jedním z exponátů nové dějepisné expozice.Největší podíl vynaložených prostředků připadá na uvedenou dotaci z evropských fondů, jejímž příjemcem je vlastník památky, město Tábor, s podílem spolufinancování 15 %. Partner projektu, tvůrce scénáře  a budoucí provozovatel expozice, Husitské muzeum v Táboře, doplňuje další výdaje na instalaci a součásti expozice. Muzeum bude tak jako dosud zajišťovat provoz expozice a její technickou údržbu včetně provozních nákladů. Otevírací doba bude od května do září denně od 9 do 17 hod.
BB_plakat_2020