Rudolf Krajíc a kol.: Dům pasíře Prokopa v Táboře

27. 2. 2015  •  publikoval(a): Josef Makoč  •  rubrika: Publikace

(archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220)

(255 stran, barevné fotografie, nákresy a plány, rok vydání 1998, cena 50 Kč)

Publikace obsahuje dokumentaci archeologického výzkumu odpadní jímky v domě čp. 220. Součástí knihy je soupis nalezených předmětů, včetně obrazové a plánové dokumentace , shrnutí poznatků, které z nich vyplývají (včetně statí expertů na jednotlivé obory, jako je sklo, textil, mince pod.). Součástí publikace je také seznam literatury a rozsáhlé německé resumé.