Rudolf Krajíc: Středověké cihlářství

27. 2. 2015  •  publikoval(a): Josef Makoč  •  rubrika: Publikace

Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4

(279 stran, barevné fotografie, plány a schémata, rok vydání 2008, cena 490 Kč)

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Kromě pramenů a odborné literatury z Evropy, pojednávající o dějinách cihlářského řemesla od starověku po novověk, byla analyzována archeologická problematika, pojednávají o současném stavu poznání středověkého cihlářství a technologických zařízení, dochovaných na území Evropy. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen v Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími evropskými středověkými hutěmi. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU Brno byly jako samostatné badatelské okruhy zpracovány technologické analýzy získaných surovin a výrobků a byly vyhodnoceny též lidské i zvířecí otisky na ústeckých nálezech ze 14. a počátku 15. století.

Publikace také obsahuje anglické resumé a seznam literatury.