Rudolf Krajíc: Středověké kamnářství

27. 2. 2015  •  publikoval(a): Josef Makoč  •  rubrika: Publikace

Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska

(209 stran, barevné fotografie, rok vydání 2005, cena 499 Kč)

Publikace je monografií kamnové keramiky na Táborsku, členěná podle tématických okruhů výzdoby kachlů. Kniha obsahuje srovnání motivů s analogickými výjevy v gotickém umění a analýzu několika set nálezů z 9 jihočeských lokalit; vše doprovázeno podrobnou fotografickou i kresebnou dokumentací.