Vánoce ve středověku

19. 1. 2015  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Anotace:

Dozvím se, jaké motivy a rituální úkony přejali křesťané od daleko starší tradice pohanských oslav slunovratu, jaká je nejstarší známá vánoční výzdoba obydlí člověka, zda si ve středověku dávali lidé dárky, co všechno bylo součástí středověké štědrovečerní tabule a jaké další rituály souvisely s vánočními oslavami.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Tematický okruh: Lidé a čas

Cílová skupina: 3.-5. tř.

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, práce s pracovním listem, vlastní prezentace, pohybová hra