Absolventský koncert Barbory Čapkové (ZUŠ Tábor)

12. 6. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - koncerty

18. 6. 2024 | 18:00 | Gotický sál | Stará radnice | Žižkovo náměstí 1

ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY ČAPKOVÉ z pěvecké třídy Ludmily Peřinové na ZUŠ Oskara Nedbala Tábor

Barbora Čapková byla přijata na Konzervatoř Jana Deyla Praha ke studiu klasického zpěvu. Na jejím absolventském koncertě vystoupí také Bára Olivová z téže třídy, která byla přijata na Konzervatoř České Budějovice na obor klasický zpěv, a další hosté.

Klavírní doprovod: Ludmila Peřinová

Hosté:

Komorní zpěv ze třídy Ludmily Peřinové:
Aneta Dohnalová (tamburina), Anna Ryantová (housle), Eliška Dvořáková (z. flétna)

Tereza Čapková z houslové třídy Hany Sedláčkové za klavírního průvodu Petry Zíkové

Sára Olivová – absolventka ZUŠ O. Nedbala ve třídě L. Peřinové, studentka 5. ročníku
Konzervatoře Č. Budějovice v pěvecké třídě Dagmar Volfové

[Program >>>]