Aleš Slavík

5. 9. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív – výstavy, Publikace

Publikace doprovázející výstavu Aleš Slavík 70 v Galerii Ambit Husitského muzea v Táboře, Augustiniánský klášter, 6. 9. – 28. 10. 2019

Husitské muzeum v Táboře 2019 / ISBN 978-80-87516-54-6

cena 250,-

Sestavil: Jakub Smrčka

Motta: Aleš Slavík

Autoři textů: Stanislav Kasík, Jan Kopřiva, Tomáš Pazourek, Jitka Slavíková, Tereza Slavíková, Jakub Smrčka, Vlasta Sušerová, Jiří Žáček

Fotografie: Zdeněk Prchlík ml., Aleš Slavík (archiv)

Obálka a grafická úprava: Vladimír Andrle

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor, www.husitskemuzeum.cz

Vytiskla Tiskárna Protisk, s.r.o. Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice, www.protiskcb.cz

Náklad 400 výtisků, 1. vydání, Tábor, 2019

ISBN 978-80-87516-54-6

prodejní cena 250,-