Benefiční koncert „Španělské rytmy“

23. 6. 2018  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - koncerty

čtvrtek 23. 8. 2018 od 18.00, gotická síň Staré radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor

Univerzitní sbor z Alcalá de Henares (Španělsko)
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Benefiční koncert univerzitního sboru z historického města Alcalá de Henares ze Španělska v rámci letního turné tohoto sboru po Rakousku a jižních Čechách. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Domácímu Hospicu Jordán.

Program koncertu je složen z pestré palety španělské sborové tvorby. První část koncertu bude historickým exkursem do dějin španělské duchovní hudby od 13.století k renesanci, zazní skladby z rukopisného kodexu Červená kniha z Montserratu, mariánské písně, balady a tance. Dále nás sbor provede folklórním bohatstvím Španělska, zazní lidové písně z Katalánska, Andaluzie, Galicie, Baskicka, Kantábrie a Asturias.

V krátkém vstupu bude španělský sbor přivítán hudebním překvapením táborského Hlaholu, jehož členka španělský sbor do Tábora pozvala.


SBOR UNIVERZITY v Alcalá de Henares, Španělsko

Sbor Univerzity v Alcalá de Henares působí v rodném městě Miguela Cervantese, autora Dona Quijota, a vznikl, když se skupina profesorů a studentů Přírodovědecké fakulty rozhodla učinit slavnostnějším oslavu patrona fakulty Sv.Alberta Magny. Toto první pěvecké vystoupení s doprovodem kytar proběhlo 15. listopadu 1979 v kapli Sv. Ildefonsa (historicky cenná promoční síň univerzity). Od ledna roku 1997 sbor řídí Amaro González de Mesa.

Coro Univ Alcala 2017__

Základním posláním sboru je hudebně doprovodit akademické akty starobylé univerzity (založené v roce 1499) jako například: slavnostní imatrikulace, jmenování nového rektora, promoce absolventů, slavnost Sv. Tomáše Akvinského, udílení titulů Honoris Causa, předávání vyznamenání profesorům v den Sv. Lukáše, atd. Od roku 2002 sbor každoročně pořádá vánoční koncert a koncert na konci akademického roku, v současnosti s orchestrem Univerzity. Od roku 2005 je sbor pověřen provést skladbu Gaudeamus Igitur při příležitosti udílení Ceny Cervantes (světově nejprestižnější literární ocenění za celoživotní dílo v španělsky-psané literatuře, která uděluje španělský král).

Kromě těchto pravidelných vystoupení sbor spolupracuje se sbory a hudebními tělesy jak španělskými, tak zahraničními a zúčastnil se rozmanitých sborových akcí: Iglesia del Buen Suceso (Madrid 1987), Setkání univerzitních sborů organizované Univerzitou Carlos III de Madrid (září 1994), 3.mezinárodní setkání sborů v Portu (v akademickém roce 2001-02), koncerty pro Asociaci pomoci obci Saharaui (2008 a 2009). Mezi obzvláště ceněná vystoupení řadíme koncerty konané v Auditorio Nacional de Música de Madrid (španělské „Rudolfinum): v březnu 2003 a 2004 spolu se sborem Coro del Colegio Maravillas; v říjnu 2013 se sborem Polytechnické Univerzity Coro de la Universidad Politécnica v Madridu a v dubnu 2017 s orchestrem JOCSMAB a přizvanými sbory.

Od roku 1989 sbor Univerzity v Alcalá de Henares pravidelně vyráží na mezinárodní turné. První navštívené země byly: Maďarsko, Nizozemí, Francie, Německo, Taiwan, Itálie, Argentina. Portugalsko, Česká republika (2001), Polsko, Litva. Pak následovala turné téměř každý rok:

2003: Německo (Frankfurt, Essen, Höchst, Marburg a Weinheim)
2004: Berlín
2005: opět Itálie
2007: Čína (Šanghaj a Peking).
2009: Francie
2010: opět Polsko (Varšava)
2012: Makedonie (Ohrid)
2013: Portugalsko (Aveiro)
2014: Chorvatsko a Černá Hora
2015: opět Itálie
2016: Jihoafrická republika
2017: Německo

Co se týče dalších hudebních projektů, první nahrávku jsme vydali v roce 1994 pod taktovkou sbormistryně Alicie Zipiliván. V roce 1999 jsme provedli dílo La Fortuna Justa, zapomenuté a znovu-objevené v Hudebním sále Univerzity v Alcalá de Henares. V březnu 2002 jsme premiérově uvedli dílo „Mass“ (mše pro sbor, klavír a smyčcový orchestr) od skladatele Steve Dobrogosz.

K 25.výročí existence sboru jsme vydali 2.CD v listopadu 2004.

V červnu 2005 se sbor podílel na světové premiéře komické opery “Altisidora”, jejíž libreto vzniklo podle jedné z kapitol Dona Quijota a jejíž hudbu složila Patricia Mora přímo pro náš sbor a vystoupila sama coby interpretka na piano.
9. prosince 2005 se konal mimořádný koncert v madridském Auditorio Nacional (španělský ekvivalent Rudolfina), kde byly provedeny skladby “La Fortuna Justa“ a „Mass“. Koncert byl živě nahráván a tak se stal naší třetí nahrávkou. Příležitostně se sbor také účastní benefičních vystoupení ve prospěch různých společností, jako například zahájení kampaně ´Spojené ruce´ (leden 2014, leden 2015, únor 2016, leden 2017 y únor 2018), či vystoupení (zejména předvánoční) v domovech pro seniory. Od roku 2010 zpíváme také u příležitosti zapálení vánočního světla ve prospěch společnosti UNICEF v historické části univerzity.