„Bez Beneše bychom republiku neměli“

21. 6. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

Anotace: ZRADA. VÁLKA. EXIL. KRIZE. PŘEVRAT…Jaký byl prezident „Budovatel“? Čí sportovní dres hrdě oblékal a kde se seznámil se svojí ženou Hanou?  Jak náročný byl Benešův boj za bezpečnost a mír v Evropě? Jak obtížná musel ve svém úřadě učinit rozhodnutí?  A co znamená Masarykova věta: „Bez Beneše bychom republiku neměli?“

Klíčová slova: Edvard Beneš, prezident, diplomat, československá republika, ministr zahraničí, mnichovská dohoda, exil, komunistický převrat

Cílová skupina: žáci 8. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Metody a formy práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, práce s mapou, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty. Program je navržen formou třífázového modelu učení s využitím metod kritického myšlení (E-U-R).

Doba trvání: 120 – 150 minut (včetně návštěvy B. vily)

Lektorský program nabízí Husitské muzeum od května do října. Skupinu je nutné  předem objednat (prokop.janda@husitskemuzeum.cz, tel. 778 488 433).
Cena je 70,- za žáka.