BOHUMIL SMRČKA 1943–1997

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Publikace

Bohuslav Matyáš – Jakub Smrčka (eds.)

Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 2017 | ISBN 978-80-87516-32-4

cena 120 Kč | <dokument v informačním systému abART>

Obsah:

Úvod / 5
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Míla / 12
doc. PhDr. Jiří Opelík, CSc.

Strpení, musím zamíchat dršťkovou / 27
Mgr. Bohuslav Matyáš

Dva bohulibí / 36
Benjamin Kuras

Škoda, že další setkání nebudou / 46
prof. PhDr. Dan Gawrecki

Redaktorem univerzitního časopisu / 54
PhDr. Lubomír Smiřický

Nezapomenutelný kamarád / 64
Mgr. Ladislav Werkmann

Dva příběhy / 74
Mgr. Jitka Taussiková

Táborita Bohoušek S. / 86
Richard Pogoda

S Mílou jsme kamarádili hodně / 96
Aleš Slavík

Malá vzpomínka na Mílu Smrčku / 104
Máša Valterová

Projíždění paměti / 120
Jaroslav Chobot

Vzpomínka na Mílu Smrčku / 138
Jan Trávníček

Míla byl veselý smutný člověk / 140
ak. mal. Teodor Buzu


Bohuslav Matyáš – Jakub Smrčka (eds.)
BOHUMIL SMRČKA 1943–1997
Vydalo Husitské muzeum v Táboře,
Mikuláše z Husi 44, Tábor
www.husitskemuzeum.cz
fotografie archivy autorů
reprofotografie Zdeněk Prchlík ml.
foto na str. 9 Jára Novotný
grafická úprava a sazba Václav Peták
Viva Design s.r.o.
www.vivadesign.cz
tisk a vazba TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.
144 stran
náklad 400 ks
vydání první, Tábor 2017
ISBN 978-80-87516-32-4