Bohuslav Balbín – historik a přírodovědec

28. 4. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

11. 5. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Jiří A. Čepelák, Ph.D., působí na Katolické teologické fakultě UK a Pražském humanitním gymnáziu. Je specialistou na středověkou a neolatinskou literaturu, dějiny a didaktiku latiny, živou latinu a na dějiny raného novověku. Je autorem nového překladu první knihy Balbínových Rozmanitostí. 

Jezuita Bohuslav Balbín (1621–1688) byl vynikajícím dějepiscem a vědcem pobělohorského období, který svoji lásku k vlasti vyjádřil historicko-vlastivědnou encyklopedií Rozmanitosti z historie Království českého. Jeho rozsáhlé práce byly dosud zkoumány hlavně historiky, v posledních letech však Balbína doceňujeme i jako mimořádně vzdělaného přírodovědce: geologa, botanika a zoologa, zejména ornitologa. Překladatel přírodovědné části Balbínova díla Jiří Čepelák nám tohoto polyhistora představí z více stran: jako řeholníka, dějepisce, ale i vlastence a milovníka přírodních krás a záhad.

bezbariérový přístup, vstup zdarma

Balbín plakát