Bohuslav Lamač 1921 – 2001

14. 12. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Mgr. Lenka Zajícová, Marie Valterová, Ak. mal. Teodor Buzu

redakce Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. / vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2018 / ISBN 978-80-87516-48-5

cena 430 kč 250 Kč

IMG_20181214_144300_B-Lamac

Texty: Mgr. Lenka Zajícová, Marie Valterová

Předmluva: Ak. mal. Teodor Buzu

Jazyková redakce: Drahoslava Janderová

Lektorovaly: PhDr. Liza Faktorová, Mgr. Lenka Kocová

Překlad resumé: Mgr. Eva Vybíralová

Fotografie: Zdeněk Prchlík ml., archiv rodiny B. Lamače

Redakce: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Grafická úprava: Vladimír Andrle, Mgr. Lenka Zajícová

Sazba: Vladimír Andrle

Tisk: Tiskárna PROTISK s.r.o., České Budějovice, www.protiskcb.cz

 

172 stran

Náklad 500 ks

Vydání první, Tábor 2018

ISBN 978-80-87516-48-5