Buď připraven!

5. 12. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Edukační program k výstavě 100 let skautingu v Táboře

Anotace: Co je skauting, jaké je jeho poslání a jakými se řídí principy? Které hodnoty jsou pro členy tohoto celosvětového hnutí zásadní? Proč skauti loví bobříky, a co symbolizují prsty pravé ruky při skautském pozdravu? Jakou váhu má skautský slib a zákon? A co znamená skautské heslo „Buď připraven?“

Klíčová slova: Skauti, Skauting, Junák, organizace, hodnoty,

Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Výchova k občanství

Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostně – sociální výchova, Environmentální výchova

Metody a formy práce: výklad, prezentace, hra, skupinová výuka, samostatná práce žáků, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, praktické metody.

Lektorský program nabízí Husitské muzeum 5. ledna do 15. března 2020. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 734 570 334).
Cena je 40,- za žáka.