Camera obscura / Vlastní cestou

11. 3. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Fyzika a umění. Že to nejde dohromady? Naopak! Někdy mají k sobě blíž, než si myslíte. Nový galerijní program Husitského muzea, připravený k výstavě fotografických obrazů Pavla Talicha,  vás o tom přesvědčí. Autor pracuje s camerou obscurou a přednost dává klasickým fotografickým materiálům, které vyvolává tradičním chemickým procesem. Intimní, melancholické, minimalistické co do provedení, o to více hluboké svou výpovědí i o těch nejniternějších pocitech. Výstava je členěna do pěti cyklů reflektujících skutečný život se vším, co přináší.

Co to vlastně znamená jít vlastní cestou? Jak to lze vyjádřit slovy, pohybem či kresbou? Jaká slova nás napadnou, když se řekne LOCKDOWN, BARIÉRY nebo EXITY? Artefiletiku plynule vystřídá „learning by doing“, s tím i fyzikální zákony a prostor gotického sálu Staré radnice ovládne OPTIKA. O zážitky ale stále nebude nouze. Jak se obraz přenáší a proč je vzhůru nohama? Co je třeba udělat, aby z expozice vznikla fotografie?  Přijďte, budeme si trošku povídat, ale daleko víc prožívat, vnímat a tvořit.

Pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Doba trvání 120 minut.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova, Fyzika

Vzdělávací obsahy, učivo: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních účinků, elektromagnetické a světelné děje

Metody práce: výklad, dialog, dramatizace, Orffovy nástroje, výtvarné vnímání, tvorba (parafráze, vlastní výtvarné vyjádření), metody emocionálního a racionálního osvojování, metody názorně demonstrační a praktické (model camery obscury, expozice a vyvolání snímku)

PROSÍME, ABY SI ŽÁCI PŘED PROGRAMEM NAINSTALOVALI DO SVÝCH MOBILŮ APLIKACI WORD CLOUD. (nemusí všichni, stačí 4 – 6 žáků)

(https://play.google.com/store/apps/details?id=ice.lenor.nicewordplacer.app&hl=cs&gl=US)

Cena je 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Na programu spolupracuje sám autor, proto jej nabízíme pouze ve třech termínech: 28. dubna, 10. května a 1. června, dopoledne i odpoledne. Rezervujte na tel. čísle 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.