Aktuality

Mistři cechů oděvních

31. 10. 2022 – 10. 4. 2023 | Galerie Stará radnice | výstava

Výstava se věnuje atraktivnímu tématu odívání a výroby oděvů na přelomu středověku a novověku. V několika diorámatech bude představena práce soukeníků, postříhačů, krejčích, koželuhů a ševců. S pomocí replik původních nástrojů, doplněných originálními archeologickými nálezy, ukážeme návštěvníkům způsoby zhotovování látek, jejich barvení, přípravu oděvů a oděvních doplňků.

více info

Archa proti arše – husitské války a jejich důsledky

23. 3. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře

Po vypuknutí husitské revoluce zažily země koruny české patnáct let téměř nepřetržitých bojů mezi husity a katolíky, ale někdy i mezi husity navzájem. V české historické paměti jsou tyto válečné události spjaty s téměř neustálým vítězstvím husitských zbraní. Proč byla husitská taktika tolik úspěšná, a podařilo se protivníkům nalézt úspěšnou odpověď?

více info

Mistři cechů oděvních/ Masters of Clothing Craft Guilds

vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN: 978-80-87516-80-5

Výpravná doprovodná publikace k úspěšné výstavě Mistři cechů oděvních. Obsahuje ucelený materiál, který vznikal v průběhu příprav, a čtenáři v ní tak objeví celou řadu podkladů, obrazového materiálu a informací, jež nemohly být prezentovány výstavním způsobem.

Prodejní cena 390 Kč

(na objednání zasíláme poštou + poštovné a balné; tabor@husitskemuzeum.cz)

více info

Za pokladem rytíře Rolanda…

více info

Podpořte záchranu a obnovu ukrajinských památek a sbírek

Sbírka pomoci k záchraně kulturního dědictví na Ukrajině…

Husitské muzeum v Táboře se připojuje k iniciativě Českého výboru ICOM a Národního muzea. 

Chcete pomoci? Stačí načíst QR kód ve svém bankovnictví a zvolit libovolnou částku. Nebo se zapojit prostřednictvím transparentního účtu č. 123-7121270287/0100.

více info

Bхід безкоштовний

více info