Archív – akce

Pojďme spolu / йдемо разом

…poznat Tábor a jeho krásné okolí

14. 5. | 28. 5. | 3. 6. | 10. 6.

програма:

програма/program

více info

Přednášky v květnu 2022

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo nám. 1: Panelová diskuse „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“ 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR), David Svoboda, Ph.D. (Muzeum 20. století, ÚSTR Praha, moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

vstup zdarma

24. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice. Žižkovo náměstí 1: Náboženská tvář Ukrajiny

více info

Nové galerijní programy: Camera Obscura

Zveme školy na nový edukační program k výstavě Pavla Talicha. Nabízíme exkluzivní možnost setkání s autorem, objasnění fungování temné komory a vyzkoušení vlastní tvorby touto technikou. Program je určený pro první i druhý stupeň základních škol a také pro školy střední. Více najdete na:

Temná komora? Žádný strach! Pro I. stupeň ZŠ

Camera Obscura / Vlastní cestou. Pro II. stupeň ZŠ

Camera Obscura / Vlastní cestou. Pro SŠ

více info

UKRAJINA

středa 9. 3. 2022 | 17.30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Historické kořeny ukrajinského národa a jeho státnosti. Kontext současného konfliktu.

Přednáší vedoucí historického oddělení a zástupce ředitele Husitského muzea PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

POZOR! Pro velký zájem přednášku přesouváme do větších prostor – gotický sál, Žižkovo nám. 1

více info

Pavel Talich – vlastní cestou, camera obscura

2. 4. 2022 | 15 hodin | gotický sál | Stará radnice | vernisáž

Slavnosní zahájení výstavy souboru „obrazů“ vytvořených originální technikou camera obscura.

Úvodní slova: Mgr. Pavel Klíma, doc. Mgr. Irena Armutidisová, PhDr. Michal Janata, RNDr. Petr Velkoborský, CSc., Hudební doprovod: housle Tomáš Hubka.

Komentovaná prohlídka s autorem 1. 6. 2022 od 16 hodin.

více info

PAMATUJ!

6. 3. 2022 | 15:00 | Park pod Kotnovem – Kostel sv. Filipa a Jakuba, následně Starý židovský hřbitov

Pietní akt na památku obětí holocaustu z Táborska

Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Tábor, spolkem Hadasa a skautským oddílem Modříni pořádá další ročních vzpomínkového pietního aktu PAMATUJ! k uctění památky obětí holocaustu spojeného se čtením jmen. V programu vystoupí pěvecký sbor DOMINO Tábor. Svou brožuru o Edith Stein představí PhDr. Ludmila Peřinová. Knížku bude možno na místě zakoupit.

Každoročně čteme jednu dvanáctinu…

více info