Archív – exkurze

120 let městské knihovny

22. dubna 2017

Návrh na zřízení městské knihovny v Táboře předložili 17. února 1878 ředitel zdejšího reálného gymnázia Václav Křížek a předseda a jednatel Klubu přátel věd a umění při Městské besedě profesor Hynek Mejsnar městské radě. Spolu s tímto návrhem obdržela městská rada podklady pro zřízení městského muzea. Městská rada nakonec schválila pouze zřízení muzea, které bylo otevřeno ke konci roku 1878 v objektu dnešní Staré radnice (Husitské muzeum v Táboře).

více info

Sobotníci: 120 let městské knihovny

22. dubna ve 14 hodin, sraz na Masarykově náměstí

Při další letošní výpravě budou mít sobotníci možnost opět nahlédnout do jedné z táborských budov. Tentokrát do Městské knihovny Tábor, která v letošním roce oslaví 120 let od svého otevření. Sobotníci si připomenou dějiny táborské knihovny a hlavně objekty, v nichž knihovna postupně sídlila, než zakotvila na dnešním místě. Kvůli velikonočním svátkům si dubnoví sobotníci budou muset počkat až na 4. sobotu v měsíci, tedy na 22. dubna, kdy se sejdeme na Masarykově náměstí ve 14 hodin. Program připraví ve spolupráci s pracovníky Městské knihovny…

více info

Světový den vody – Zavadilka

18. března 2017

Téměř v předvečer Světového dne vody (22. 3.) sobotníci zakončili třídílné putování za vodou na Táboře na zavadilských studních. I když OSN vyhlásila jako téma letošního Světového dne vody odpadní voda, sobotníci si připomněli celou historii získávání pitné vody pro Tábor.

více info

Sobotníci: Světový den vody

18. března ve 14 hodin, sraz v Čekanicích před restaurací Na pěkné vyhlídce

Vydejte se s námi proti proudu času a poznejte zas další kousek historie zásobování města Tábora pitnou vodou. Společně s technoložkou Čevaku Ing. Katkou Tebichovou se vypravíme na vrch nad Čekanicemi, kde je umístěn jak historický vodojem z 30. let 20. století, tak novější a větší vodojem z konce  20. století, do jehož útrob nahlédneme. Jedná se o jeden ze tří hlavních vodojemů, ze kterých je dnes zásobován nejen Tábor. A nakonec navštívíme jednu raritu, a to…

více info

Sobotníci: Po ulicích Nového Města

18. února 2017 od 14 hodin, sraz u meteorologického sloupu na nároží Budějovické a 9. května

Únoroví Sobotníci vyrazí do ulic Nového Města, aby se seznámili s lidmi a událostmi, které jim dali své názvy. Sobotní výprava se uskuteční tradičně třetí sobotu v měsíci, tedy 18. 2. 2017 od 14 hodin. Se zájemci o historii se sejdeme na kraji Nového Města u meteorologického sloupu. Dospělé návštěvníky seznámí s vývojem a proměnami uliční sítě historičky Jitka a Lenka Vandrovcovy, program pro děti povede Andrea Oudysová.

Plakát ke stažení

více info

Sobotníci: Tělovýchovná jednota Sokol

21. ledna 2017

Sedmý ročník sobotních výprav jsme zahájili 21. 1. 2017 v táborské sokolovně. Díky panu Jiřímu Bělohlavovi, starostovi TJ Sokol Tábor, jsme si mohli prohlédnout vnitřek jedné z dominantních staveb Nového Města. Zahájení letošního ročníku v sokolovně je symbolické. Sokol v letošním roce slaví 155. výročí od svého založení a táborské Nové Město 145. výročí. Proto se v letošním roce na Nové Město ještě několikrát vrátíme.

V letošní roce slaví Tělovýchovná jednota Sokol 155. výročí od svého založení. U zrodu sokola stáli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří uvedli v život první ryze český tělocvičný…

více info