Archív – exkurze

Sobotníci: Táborští svobodní zednáři

21. dubna 2018, sraz ve 14 hodin na Křižíkově náměstí u Brány času

Dubnoví Sobotníci naváží na stávající výstavu Husitského muzea s názvem Svobodní zednáři a Tábor. Sobotníci se dozvědí o tom, jaké zednářské kroužky v Táboře působily a kteří místní obyvatelé se v nich scházeli. Zájemci se sejdou v sobotu 21. 4. 2018 ve 14 hodin na Křižíkově náměstí u Brány času. Program pro dospělé povedou historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy, dětskou skupinu seznámí s taji zednářů Gabriela Sokolová Loskotová.

více info

Sobotníci: Světový den vody – Čistírna odpadních vod Na Papírně

24. března 2018, Sraz ve 13.40 hodin na autobusové zastávce Švehlův most nebo ve 14 hodin Na Papírně

Se Sobotníky se tentokrát vydáme do útrob čistírny odpadních vod Na Papírně, a připomeneme si tak po roce opět Světový den vody. Průvodcem nám bude nejpovolanější z povolaných –  Ing. Kateřina Tebichová, technoložka čistíren odpadních vod a úpraven vod. Speciální program pro děti není tentokrát připraven, děti se v případě zájmu budou moci podívat do běžně nepřístupných míst společně s dospělou skupinou.

 

více info

140 let muzea v Táboře

17. února 2018

Dějiny muzea se začaly psát roku 1878, kdy Klub přátel věd a umění předložil 17. 2. obecní radě návrh na zřízení muzea a knihovny. Městské zastupitelstvo 6. 12. 1878 posvětilo pouze zřízení muzea v prostorách radnice. Základním fondem muzea se stala sbírka starožitností místního c. k. reálného gymnázia. První muzejní místnost byla vytvořena v přepatrované části paláce. Muzeum nacházející se v jedné místnosti bylo poprvé otevřeno veřejnosti 1. a 2. 7. 1884.

více info

Sobotníci: 140 let muzea v Táboře

17. února 2018 ve 14 hod, sraz na Žižkově náměstí před muzeem

Sobotníci se v únoru ponoří do dějin táborského muzea. Zjistí, kdo stál za vznikem muzea před 140 lety a v kterých objektech muzeum ve městě sídlilo. Sobotníci se sejdou v sobotu 17. února 2018 ve 14 hodin před budovou Husitského muzea. Dospělé dějinami muzea provedou historičky Jitka a Lenka Vandrovcovy, program pro dětskou skupinu chystají Kateřina Nimrichtrová a Gabriela Sokolová Loskotová.

více info

Židé v Táboře

20. ledna 2018

Dějiny židovského osídlení na území českých zemí se začaly psát v 11. století, kdy se objevují první zprávy o jejich přítomnosti na našem území. Židovské komunity vznikaly ve středověku hlavně ve městech, kde se mohli Židé uplatnit jako obchodníci a finančníci. Židé byli v českém království pouze trpěnou menšinou pod ochranou krále. Ovšem panovníkova ochrana nebyla vždy stoprocentní. Židovské pogromy se nevyhnuly ani našemu území. Zřejmě největší pogrom se odehrál v roce 1389 v pražském židovském městě, při němž zemřelo několik tisíc Židů. Zlaté časy pro českou židovskou komunitu nastaly v době…

více info

Sobotníci: Židé v Táboře

20. ledna od 14. hodin, sraz na Tržním náměstí

Tentokrát se budeme věnovat židovské problematice ve městě u příležitosti mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Projdeme se po místech, které jsou ze zdejší židovskou komunitou na Starém Městě spojeny. Sobotnickou vycházku začneme na Tržním náměstí, kde se nacházela židovská modlitebna, kterou Židé navštěvovali až do otevření synagogy Na Parkánech. Vycházku zakončíme na bývalém židovském hřbitově u památníku obětí holocaustu. Provádět vás budou historičky Husitského muzea Mgr. Lenka Vandrovcová a Mgr. Jitka Vandrovcová, program pro děti připravila Kateřina Nimrichtrová a Andrea Oudysová.

více info