Archív – exkurze

Vánoční sobotníci

17. prosince od 14 hodin, sraz na Žižkově náměstí u stromečku

Se Sobotníky se tentokrát sejdeme u vánočního stromu na Žižkově náměstí 17. prosince 2016 ve 14 hodin. Program bude zaměřen hlavně na betlémy, vánoční tradice a zvyky. Pro účastníky jsme připravili překvapení.

Program pro dospělé povedou Mgr. Jitka a Mgr. Lenka Vandrovcovy. Program pro děti připraví muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová.

Plakát ke stažení

více info

Sobotníci: Zemědělská škola v Táboře – 150 let od založení

19. listopadu 2016 od 14 hodin,
sraz na Masarykově náměstí

V listopadu se se Sobotníku podíváme do útrob Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře na Masarykově náměstí. V letošním roce škola slaví krásné 150. výročí od svého založení, které si naší vlastivědnou procházkou připomeneme. V úvodu se návštěvníci dozvědí, jak se proměňoval prostor před zemědělskou školou a kde se nacházela původní budova. Poté se přesuneme dovnitř, kde výklad převezmou pedagožky zdejší školy PhDr. Jindřiška Bumerlová a PhDr. Iva Petrová.

Výklad tentokrát povedou na začátku Mgr. Jitka a Mgr. Lenka Vandrovcovy, které štafetu…

více info

S hrázným o Jordánu

15. října 2016

V sobotu 15. října 2016 jsme se po několika měsících opět vydali se Sobotníky na Jordán. Vycházku na jordánskou hráz jsme otevřeli další díl našeho tematického „seriálu“ o vodě v Táboře. Tentokrát jsme si přizvali na pomoc člověka nejpovolanějšího, zdejšího hrázného Jiřího Černého z firmy Čevak. Pan hrázný se ve své práci řídí manipulačním řádem vodního díla Jordán, podle kterého např. reguluje hladinu Jordánu, kontroluje různá měřidla, která sledují posuny sypané hráze atd. Návštěvníci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Jordánu, hrázi, odbahnění nádrže, o historických výpustích a také o…

více info

Sobotníci: S hrázným o Jordánu

15. října od 14 hod., Sraz u restaurace Nový ráj na zastávce linkových autobusů

Říjnový sobotníci naváží na květnové putování kolem Jordánu až k vodárně Rytíř, kdy se dozvěděli o dějinách Jordánu a samozřejmě o úpravně vody. Tentokrát se sobotníci dozvědí o nejnovějších dějinách místní údolní nádrže od člověka z nejpovolanějších, od pana hrázného Jiřího Černého. Všichni sobotníci, děti i dospělí, se sejdou u restaurace Nový ráj na zastávce linkových autobusů v sobotu 15. října 2016 ve 14 hodin, kde je přivítají muzejní historičky Jitka a Lenka Vandrovcovy. Program bude tentokrát pro všechny…

více info

Prusko – rakouská válka 1866 a její dozvuky na Táborsku

10. září 2016

Prusko-rakouská válka byla první moderní blesková válka (Blitzkrig). Její vypuknutí zapříčinilo několik událostí. První z nich byl způsob sjednocení Německa. Na základě velkoněmecké koncepce by se Německo sjednotilo pod nadvládou rakouského císaře jako volná federace jednotlivých zemí. Takové Německo by se skládalo z Německého spolku a celého rakouského císařství. V rámci maloněmecké koncepce by došlo ke sjednocení území Německého spolku bez Rakouského císařství pod vládou jediného panovníka, pruského krále. Dalším ohniskem konfliktu byla Polabská vévodství Šlesvicko a Holštýnsko, které si mezi sebou rozdělilo Prusko a Rakousko po Prusko-rakousko-dánské válce roku…

více info

Prusko – rakouská válka 1866 a její dozvuky na Táborsku

10. září od 14 hodin, sraz na Žižkově nám. před budovou muzea

Zářijoví sobotníci si připomenou první moderní Blitzkrieg v dějinách válečnictví. I když se prusko-rakouský konflikt před 150 lety uskutečnil hlavně ve východních Čechách a na Moravě, nebylo Táborsko ušetřeno. Jak se válka dotkla Tábora a jeho okolí se tentokrát sobotníci dozvědí už druhou sobotu 10. 9. 2016 ve 14 hodin, když přijdou před Husitské muzeum na Žižkově náměstí. Program pro dospělé povedou historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy. Dětský program povede muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová.

plakát…

více info