Archív – exkurze

Sobotníci – Židé v Táboře IV

15. 1. 2022 | 14:00 | Školní náměstí ZŠ Bernarda Bolzana | exkurze

První Sobotníci roku si opět připomenou táborskou židovskou komunitu při příležitosti Dne památky obětí holocaustu 27. ledna. V roce 2022 uplyne již 80 let od dvou transportů, které odvezly Židy z Táborska do ghetta v Terezíně.
více info

Sobotníci – Válečné Vánoce

18. 12. | 14:00 | Žižkovo náměstí u vánočního stromu | exkurze

Poslední Sobotníci roku 2021 se tradičně sejdou u tématu Vánoc. Tentokrát historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy přiblíží, jak vypadaly válečné Vánoce za 1. a 2. světové války na frontě a v zázemí jihočeského Tábora. Zájemci se sejdou v sobotu 18. prosince 2021 u vánočního stromu na Žižkově náměstí ve 14 hodin.
více info

Sobotníci na Novém hřbitově

20. 11. 2021 | 14:00 | exkurze

U příležitosti památky zesnulých se Sobotníci sejdou na novém hřbitově. Během výpravy si připomeneme nejen stoletou historii hřbitova, ale i některé zemřelé, kteří zde spočinuli. Sobotníci se sejdou jako obvykle třetí sobotu v měsíci, tentokrát 20. 11. 2021 ve 14 hodin před vchodem u obřadní síně. Program připravily historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy.

více info

Sobotníci – Den archeologie v Sezimově Ústí

16. 10. | 14:00 před restaurací U Bilíků | exkurze

Společně s archeology Husitského muzea projdou sobotníci po místech archeologických výzkumů v Sezimově Ústí. Na procházce navštívíme jak lokality známé, tak místa prozkoumaná teprve nedávno.

více info

Sobotníci – Železnice v Táboře

18. 9. | 14.00 | před vlakovým nádražím | exkurze

Po letní přestávce si zářijoví Sobotníci připomenou historii železnice v Táboře. V letošním roce uplyne 150 let od prvního příjezdu vlaku, který místním usnadnil a hlavně zrychlil cestová směrem do Prahy a na Vídeň. Sobotníci se dozví i o transverzální dráze, první elektrifikované dráze v Rakousko-Uhersku a samozřejmě i o drážních domech, které v sousedství nádraží vystřídalo autobusové nádraží.
více info

SOBOTNÍCI – Filmový Tábor

19. 6. | 14:00 u Bechyňské brány | exkurze

Tábor „na stříbrném plátně“, i tak by se dala nazvat červnová vlastivědná výprava. Filmovým Táborem nás provede Mgr. Luboš Dvořák, Koordinátor pro komunikaci s veřejností a médii z Městského úřadu. Sobotníci, pokud přijdou v sobotu 19. června ve 14 hodin k Bechyňské bráně, se během vycházky dozvědí, jaké filmy se v Táboře natáčely, kdo je režíroval a jaké hvězdy chodily po místech, která důvěrně známe.

více info