Archív – exkurze

Sobotníci – Den archeologie v Sezimově Ústí

16. 10. | 14:00 před restaurací U Bilíků | exkurze

Společně s archeology Husitského muzea projdou sobotníci po místech archeologických výzkumů v Sezimově Ústí. Na procházce navštívíme jak lokality známé, tak místa prozkoumaná teprve nedávno.

více info

Sobotníci – Železnice v Táboře

18. 9. | 14.00 | před vlakovým nádražím | exkurze

Po letní přestávce si zářijoví Sobotníci připomenou historii železnice v Táboře. V letošním roce uplyne 150 let od prvního příjezdu vlaku, který místním usnadnil a hlavně zrychlil cestová směrem do Prahy a na Vídeň. Sobotníci se dozví i o transverzální dráze, první elektrifikované dráze v Rakousko-Uhersku a samozřejmě i o drážních domech, které v sousedství nádraží vystřídalo autobusové nádraží.
více info

SOBOTNÍCI – Filmový Tábor

19. 6. | 14:00 u Bechyňské brány | exkurze

Tábor „na stříbrném plátně“, i tak by se dala nazvat červnová vlastivědná výprava. Filmovým Táborem nás provede Mgr. Luboš Dvořák, Koordinátor pro komunikaci s veřejností a médii z Městského úřadu. Sobotníci, pokud přijdou v sobotu 19. června ve 14 hodin k Bechyňské bráně, se během vycházky dozvědí, jaké filmy se v Táboře natáčely, kdo je režíroval a jaké hvězdy chodily po místech, která důvěrně známe.

více info

SOBOTNÍCI – Okupace v Táboře 1941

exkurze | 29. 5. | 14:00 | Žižkovo náměstí u kašny

Květnoví Sobotníci se zaměří na téma okupace a II. světové války v Táboře. Tentokrát nás bude zajímat hlavně rok 1941, ale vrátíme se i k událostem v roce 1940, které jsme si v minulém roce nemohli připomenout. Vedou historičky Husitského muzea Mgr. Jitka a Mgr. Lenka Vandrovcovy.

více info

Sobotníci – 800 let Klokot

v sobotu 19. 9. | 14 hodin | náves na Staroklokotské u pamětní desky

Po prázdninové pauze se opět vracejí SOBOTNÍCI!

Tentokrát u příležitosti nejstarší zmínky o obci Klokoty před osmi sty lety se zářijoví Sobotníci projdou po jedné z táborských příměstských částí. Sobotníci se dozvědí informace nejen o obci Klokoty, ale i o Mariánském poutním místě. Programem provedou historičky husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy.

více info

Sobotníci – Tábor 1420/2020

20. 6. 2020 od 14. hod, sraz před Infocentrem na Žižkově náměstí

Poprvé po tříměsíční pauze vynucené epidemií koronaviru Covid-19 se sejdou Sobotníci u příležitosti 600. výročí založení města. Společně s kurátorkami Jitkou a Lenkou Vandrovcovými si projdou jednotlivá stanoviště exteriérové výstavy Tábor 1420/2020.

více info