Archív – koncerty

The Italian Sun – Ensemble Respiro

27. 7. 2023 | 18:00 | Gotický sál | Stará táborská radnice | koncert

Raně barokní italské tance a písně (Georgio Mainerio, Claudia Francesca Rusca a Girolamo Frescobaldi) v podání vlámského souboru Enemble Respiro z Kortrijku.

Vstupné v předprodeji 140/ 110 Kč, na místě 160/ 130 Kč. Prodej vstupenek v předprodeji – Stará radnice, Žižkovo nám. 1, objednavky@husitskemuzeum.cz, tel.: 774059263. Předprodej bude zahájen v průběhu července. Spolupořádá Festival Krumlov, z. s.

Ensemble Respiro z Kortrijku ve Flandrech spojuje hudebníky, kteří jsou…

více info

Táborský triptych 2023

Kostel Narození Panny Marie v Táboře | nám. Mikuláše z Husi | cyklus koncertů

12. ročník cyklu koncertů staré hudby…

Také v letošním roce je připravena trojice letních koncertů staré hudby, které zazní v kostele Narození Panny Marie v Táboře na nám. Mikuláše z Husi vždy od 18 hodin. Cyklus pořádá Husitské muzeum s podporou města Tábora.

více info

Závěrečný koncert účastníků Letního semináře Klubu sbormistrů

15. 7. 2023 | 18:00 | Rajský dvůr augustiniánského kláštera | nám. Mikuláše z Husi 44 | koncert

V rámci Letního semináře sbormistrů, který v Táboře pořádá NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, proběhnou dva koncerty, jeden z nich v rajském dvoře augustniniánského kláštera…

více info

LETNÍ VEČER S OSKAREM NEDBALEM A JEHO PŘÁTELI

16‎. 7. 2023 | 18:00 | Gotiký sál Staré táborské radnice | Žižkovo nám. 1

Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala

Ludmila Peřinová – zpěv, přednes, Eva Peřinová a Blanka Novotná – klavír, Veronika Sychová – violoncello, Jiří Sycha – housle. Na programu skladby O. Nedbala, A. Dvořáka, J. B. Foerstera aj.

Pořádá Mezinárodní společnost Oskara Nedbala ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře s podporou města Tábora

více info

Jarní koncert – Hlahol Tábor a DOMINO

4. 6. 2023 | 16:00 | Rajský dvůr | Augustiniánský klášter | nám. Mik. z Husi 44 | koncert

Jarní koncert pěveckých sborů Hlahol Tábor a Domino.

B. Martinů: Otvírání studánek, J. Laburda: Zelený majerán, Z. Lukáš: Jaro se otvírá

více info

MAMMAS & MAMMAS + DOMINO

10. 6‎. 2023 | 18:00 | Rajský dvůr augustiniánského kláštera v Táboře | nám. Mikuláše z Husi 44

Husitské muzeum a pěvecký sbor DOMINO Tábor
Vás zvou na

Sborový dýchánek nevážně vážně
s dámským pěveckým uskupením MAMMAS & MAMMAS

více info