Archív – lektorské programy

Camera obscura / Vlastní cestou

Fyzika a umění mají k sobě někdy blíž, než si myslíme. Přesvědčit vás o tom může nový galerijní program Husitského muzea, připravený k výstavě fotografických obrazů Pavla Talicha. Autor pracuje s camerou obscurou a přednost dává klasickým fotografickým materiálům, které vyvolává tradičním chemickým procesem. Intimní, melancholické, minimalistické co do provedení, o to více hluboké svou výpovědí i o těch nejniternějších pocitech. Výstava je členěna do pěti cyklů reflektujících skutečný život se vším, co přináší.

Co to vlastně znamená jít vlastní cestou? Jak to lze vyjádřit slovy, pohybem či kresbou? Jaká slova nás…

více info

Temná komora? Žádný strach!

Fyzika a umění. Že to nejde dohromady? Naopak! Někdy mají k sobě blíž, než si myslíte. Nový galerijní program Husitského muzea, připravený k výstavě fotografických obrazů tvořených prostřednictvím Camery Obscury (také dírkové komory, temné komory), vás o tom přesvědčí. Autorem uměleckých fotografií je Pavel Talich, který vám osobně představí fungování Camery Obscury a společně s ním si budete moci sami vytvořit vlastní fotografický obraz.

více info

Savci Táborska

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Edukační program k expozici Příroda Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Čím se liší norek od tchoře? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Potkáte se ve svém okolí spíš s potkanem nebo krysou? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela? Jaký vliv na ekosystém může mít zavlečení cizích druhů savců na naše území?

Aktivizační program pro starší žáky ZŠ nabízí…

více info

Edukační programy k výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2019

Nabídka vzdělávacích programů PNP v termínech: 1. 10. a 2. 10. (možnost i 29. 9.)

Památníček aneb kniha vzpomínek

Doprovodný program a workshop pro školní i zájmové skupiny, minimální počet 10 účastníků, maximální 30. Cena: 50 Kč/ účastník

* věkově neomezeno (výklad i náročnost dílny bude přizpůsobena adekvátně věku)
* lektorka: Mariana Dočekalová
* délka 90–120 minut
* Husitské muzeum

více info

Tábor 600 let

Anotace: Tábor slaví šest století svého zrodu.  Neobyčejné město založené netradičním způsobem je spjato především s husitskou historií. Ale nejen husitský je Tábor. Jak šel čas, války a strasti střídaly doby míru a rozkvětu. Hradby se stavěly i bořily. Hasily se požáry, budovaly kostely, kláštery i měšťanské domy. A především zde žili lidé, významní i ti obyčejní, se svými osudy a příběhy.

[Virtuální prohlídka výstavy Tábor 600 let]

více info

Malujeme Tábor

Anotace: Tábor slaví 600 let od svého založení a tento program na pomezí muzejní a galerijní pedagogiky přibližuje hravou formou základní pojmy související s historií i současností města. Prostřednictvím výtvarného umění pomáhá dětem poznávat prostředí, ve kterém žijí,  chápat rozdíl mezi přítomností a minulostí, pojmenovat a ukotvit si názvy důležitých dominant města. Program také rozvíjí fantazii, estetické cítění a vnímání, posiluje komunikativní a sociální dovednosti a napomáhá zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

více info