Archív – přednášky

Horní Lužice, jedna ze zemí České koruny ve středověku (1319–1526)

28. 11. 2019 od 17.30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (ÚČD FFUK Praha)

více info

Dekret kutnohorský a majestát Rudolfa II. Dva osudové „devítkové“ dokumenty českých dějin

čtvrtek 26. 9. 2019 od 17:00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D. (vedoucí katedry teologických věd TF JČU České Budějovice)

více info

Historické dudy, nástroj žebráků i králů

20. září od 19.00 | Rajský dvůr Přednáškový sál Husitského muzea, augustiniánský klášter, Tábor, nám. Mikuláše z Husi 44

Mgr. Miloslav Vaváček / pořad o historii starobylého hudebního nástroje s promítáním a hudebními ukázkami unikátní sbírky replik historických dud

vstupné 50 Kč / z důvodu chladného počasí se program přesouvá do přednáškového sálu tamtéž; srdečně zveme

více info

100 let výtvarného umění v jižních Čechách

čtvrtek 3. 10. 2019 od 17:00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší PhDr. Jaromír Procházka (galerista a historik umění, Transars, České Budějovice)

V rámci přednášky bude představena a ke koupi nabídnuta stejnojmenná kniha.

více info

Táborský rodák Dr. Václav Trnka, rytíř z Křovic, dávný příklad středoevropské vzájemnosti

čtvrtek 10. 10. 2019 od  | přednáškový sál Husitského muzea – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D., historik a archivář, Benešov

∗) Prosíme návštěvníky o pochopení, že se v 17 hod. nejprve sejdeme k pietnímu aktu Jana Žižky z Trocnova na Žižkově nám. a teprve poté cca od 17.35 začne přednáška.

více info

Králové Šumavy Rudolfa Kalčíka

24. 10. 2019 od 17:00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Od zamýšleného k napsanému románu…

Přednáší Mgr. Martin Tichý – ÚSTR Praha

více info