Archív – přednášky

Bohuslav Balbín – historik a přírodovědec

11. 5. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Jiří A. Čepelák, Ph.D., působí na Katolické teologické fakultě UK a Pražském humanitním gymnáziu. Je specialistou na středověkou a neolatinskou literaturu, dějiny a didaktiku latiny, živou latinu a na dějiny raného novověku. Je autorem nového překladu první knihy Balbínových Rozmanitostí. 

Jezuita Bohuslav Balbín (1621–1688) byl vynikajícím dějepiscem a vědcem pobělohorského období,

více info

Poklady jižních Čech

27. 4. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší PhDr. Jiří Chvojka, historik a numismatik České Budějovice

Uznávaný historik a numizmatik, dlouholeý kurátor Jihočeského muzea, představí nejvýznamnější jihočeské mincovní nálezy – České Budějovice 1911, Tábor 2001, Písek, Staré Prachatice, Choustník nebo nález brakteátů u Litvínovic.

více info

Skupina bratří Mašínů – příběh mezi realitou a propagandou

20. 4. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Martin Tichý, Ústav pro studium totalitních režimů Praha

K novodobé české historii patří i fenomén protikomunistického odboje, v němž naprosto unikátní roli sehrála – nepřesně vyjádřeno – skupina bratří Mašínů opředená mnoha mýty a nepřesnostmi. Mnohými oslavovaná, jinými pak zatracovaná. Co však o jejím působení skutečně víme a jak je možné její činnost interpretovat v širším kontextu československých dějin, zodpoví účastníkům přednášky spolu s dalšími otázkami…

více info

Velikonoce ve Svaté zemi

4. 4. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší ThMgr. Alois Sassmann, starokatolický farář a publicista

Památná místa Ježíšova působení (i spojená s Velikonocemi) v Izraeli představí na fotografiích ze své cesty ThMgr. Alois Sassmann, farář Starokatolické církve v Táboře. Ježíšova křížová cesta patří ke kořenům euroatlantické kultury a její konkrétní průběh a topologie je dodnes kulturním fenoménem.

více info

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek jaro 2023

jaro 2023 | cyklus přednášek

Přednášky se konají v přednáškovém sále augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

více info

Vojenská kancelář prezidenta republiky v proměnách času a režimů 1945–2015

7. 3. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi čp. 44 | přednáška

přednáší PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů Praha

více info