Archív – přednášky

Archa proti arše – husitské války a jejich důsledky

23. 3. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře

Po vypuknutí husitské revoluce zažily země koruny české patnáct let téměř nepřetržitých bojů mezi husity a katolíky, ale někdy i mezi husity navzájem. V české historické paměti jsou tyto válečné události spjaty s téměř neustálým vítězstvím husitských zbraní. Proč byla husitská taktika tolik úspěšná, a podařilo se protivníkům nalézt úspěšnou odpověď?

více info

Moderní dějiny ruského antisemitismu

10. 11. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., zástupce ředitele pro vědeckou činnost, vedoucí Historického oddělení Husitského muzea v Táboře.

Moderní evropský antisemitismus se zrodil v carském Rusku a ideologicky se opíral o podvržený dokument tzv. Protokolů siónských mudrců. Přednáška vychází ze zkoumání těchto historických kořenů.

více info

Mohou být židovské dějiny veselé?

17:30 | Městská knihovna Tábor, Jiráskov ul. – klubovka

Přednáší spoluautor výstavy (a stejnojmenné knihy) Cha cha chá, zasmál se Mordechaj aneb Veselé putování židovskou historií a hudebník Tobiáš Smolík. Přednáška navazuje na besedu s autorem plastiky Restlicht Wernerem Mallym.

Vstup volný.

více info

RESTLICHT (Zbytek světla)

16:30 | Masarykovo nám. | Městská knihovna Tábor, Jiráskov ul. – klubovka

Mikrohappening a následná beseda s autorem plastiky Wernerem Mallym. Plastika je součástí výstavy 1942 / 80. výročí heydrichiády a transportů Židů z Táborska na Masarykově náměstí.

Následuje přednáška Tobiáše Smolíka.

vstup volný

více info

Rusko, Ukrajina a my

21. 11. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Beseda s publicistou a komentátorem Alexandrem Mitrofanovem.

Alexandr Mitrofanov je výstižným komentátorem našeho veřejného a politického života. Svůj hluboký vhled do českého společenského dění propojuje se zevrubným poznáním stavu dnešního Ruska a tedy i příčin jeho války proti ukrajinskému národu.

více info

Zapomenutý čas dějin… Československo v letech 1945–1950

1. 12. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Přednáší Mgr. Martin Tichý, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Praha.

Česká společnost v létě 1945 hleděla přes všechny útrapy války s nadějemi do dalších let. Jednalo o čas budování státu a společenských proměn, a tak život v obnoveném státě v ničem nepřipomínal dvacetiletí první republiky. Většina lidí s nadšením realizovala teze o národní a sociální (socializující) revoluci a účastnila se voleb v květnu 1946, věřila v systém Národní fronty…

více info