Archív – přednášky

Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století

20. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století – přednáší PhDr. Václav Bartůšek, historik a archivář z Benešova.

O dějinách táborského školství a o dlouho nenaplněných snahách založit v Táboře klasické gymnázium, které vyústily nakonec ve vznik reálného gymnázia jakožto nového typu školy, promluví benešovský historik a archivář Václav Bartůšek.

více info

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ v Táboře – 44. ročník (2022–2023)

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Palackého ul., ve čtvrtek od 19.00, vstupné 50 Kč
Koordinátor přednáškového cyklu: RNDr. Daniel Abazid

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ 44. ročník

více info

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945.

6. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945. Přednáší Karel Vošta, historik z Radenína.

Přednáška pojednává o židovském rodě a jeho aktivitách ve městě a okolí, i o liniích rodu, které přijaly katolickou víru a nezanedbatelně se zapsaly do historie jak rodného města, tak některých vzdálených míst v rakouské monarchii.

více info

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek podzim 2022

podzim 2022 | cyklus přednášek

Přednášky se konají (pokud není uvedeno jinak)  v přednáškovém sále augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

více info

Nemoci a jejich léčení v minulosti

22. 9. 2022 | 17:30 | přednáška

Podzimní cyklus historicko-vlastivědných přednášek Husitského muzea v augustiniánském klášteře na náměstí Mikuláše z Husi 44 uvede přednáška PhDr. Jiřího Chvojky, historika a numismatika z Českých Budějovic, na téma Nemoci a jejich léčení v minulosti.

více info

Panelová diskuze „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo náměstí 1. | panelová diskuze

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha); Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR); David Svoboda, Ph. D. (Muzeum 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů)

moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

Husitské muzeum v Táboře zve veřejnost na panelovou diskusi o historických kořenech i současných důsledcích útoku Ruské federace proti Ukrajině.

více info