Archív – přednášky

Králové Šumavy Rudolfa Kalčíka

24. 10. 2019 od 17:00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Od zamýšleného k napsanému románu…

Přednáší Mgr. Martin Tichý – ÚSTR Praha

více info

Nové archeologické výzkumy v Táboře a na Táborsku

5. 11. 2019 od 18.00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Mgr. Jiří Bumerl (Husitské muzeum v Táboře) | Pořádá Česká genealogická a heraldická společnost – pobočka Tábor

více info

Sametová revoluce v Československu

7. 11. 2019 od 17.30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

více info

Významní židovští rodáci z Táborska

12. 11. 2019 od 17.30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

22 židovských osobností kultury, vědy a politiky s kořeny na Táborsku. Přednáší Karel Vošta | Pořádáno ve spolupráci se spolkem HADASA u příležitosti 77. výročí táborských transportů židovského obyvatelstva do koncentračního tábora Terezín.

více info

Sametová revoluce v Táboře

21. 11. 2019 od 17.30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší Mgr. Jitka Vandrovcová (Husitské muzeum v Táboře)

více info

Posvěcená krajina. Putování po sakrálních památkách Táborska

čtvrtek 16. 5. 2019 od 17.00 | přednáškový sál Státního okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623

přednáší Mgr. Ludmila Mikulová, Husitské muzeum v Táboře

pořádáno ve spolupráci s Českou křesťanskou akadademií – pobočka Tábor

více info