Archív – přednášky

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ v Táboře – 44. ročník (2022–2023)

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Palackého ul., ve čtvrtek od 19.00, vstupné 50 Kč
Koordinátor přednáškového cyklu: RNDr. Daniel Abazid

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ 44. ročník

více info

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945.

6. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945. Přednáší Karel Vošta, historik z Radenína.

Přednáška pojednává o židovském rodě a jeho aktivitách ve městě a okolí, i o liniích rodu, které přijaly katolickou víru a nezanedbatelně se zapsaly do historie jak rodného města, tak některých vzdálených míst v rakouské monarchii.

více info

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek podzim 2022

podzim 2022 | cyklus přednášek

Přednášky se konají (pokud není uvedeno jinak)  v přednáškovém sále augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

více info

Nemoci a jejich léčení v minulosti

22. 9. 2022 | 17:30 | přednáška

Podzimní cyklus historicko-vlastivědných přednášek Husitského muzea v augustiniánském klášteře na náměstí Mikuláše z Husi 44 uvede přednáška PhDr. Jiřího Chvojky, historika a numismatika z Českých Budějovic, na téma Nemoci a jejich léčení v minulosti.

více info

Panelová diskuze „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo náměstí 1. | panelová diskuze

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha); Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR); David Svoboda, Ph. D. (Muzeum 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů)

moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

Husitské muzeum v Táboře zve veřejnost na panelovou diskusi o historických kořenech i současných důsledcích útoku Ruské federace proti Ukrajině.

více info

Přednášky v květnu 2022

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo nám. 1: Panelová diskuse „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“ 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR), David Svoboda, Ph.D. (Muzeum 20. století, ÚSTR Praha, moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

vstup zdarma

24. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice. Žižkovo náměstí 1: Náboženská tvář Ukrajiny

více info