Archív – výstavy

Miroslav Petřík: obrazy a grafiky

29. 4. – 16. 7. 2023 | Galerie Ambit | Augustiniánský klášter | nám. Mik. z Husi 44 | výstava

Retrospektivní výstava současného týnského grafika a malíře. Vernisáž 2. 5. 2023 od 17 hodin.

více info

Pavel Piekar: Tváře jižních Čech


  1. 1. 5. – 19. 11. 2023 | nám. T. G. Masaryka | exteriérová výstava

Slavnostní zahájení výstavy proběhne prostřednictvím komentované prohlídky v rámci Táborské muzejní noci 26. 5. 2023 od 17 hodin za účasti autora Pavla Piekara.

Exteriérová výstava reprodukcí barevných linorytů na 16 panelech od táborského grafika a předsedy Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha Pavla Piekara, který patří v současnosti mezi výrazné české představitele techniky vícebarevného linorytu.

více info

Tábor v muzeu

17. 5. – 27. 8. 2023 | Galerie Ambit | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | výstava

Slavnostní zahájení výstavy 16. 5. od 17 hodin.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Oskara Nedbala Tábor ze tříd Simony Kostlánové a Teodora Buzu.
Tábor v muzeu, Tábor v Táboře, Tábor husitský, Tábor moderní, Tábor s námi a Tábor v nás.
Kresba, malba, keramika, objekt, textil – to vše vytváří ucelený pohled na dětskou fantazii, zvědavost minulosti, touhu po budoucnosti s prožitkem současnosti.

více info

Pavel Piekar

(18. 7. 1960 Ostrava)

Ačkoliv se narodil v Ostravě, po přestěhování žil od svých tří let v Táboře. Zde absolvoval základní školu a gymnázium, poté se pravidelně vracel do bytu rodičů během absolvování vysoké školy. Od jedenácti let navštěvoval Lidovou školu umění (nyní ZUŠ Oskara Nedbala) v Táboře, první rok ho vedl Karel Valter, potom Emil Růžička. První linoryt vyryl ve svých třinácti letech, vášeň k této technice ho provází celý život. Mezi lety 197579 byl také členem veslařského oddílu…

více info

Příběh husitství

26. 4. – prodlouženo do 30. 11. 2023 | Gotický sál | Stará radnice | Žižkovo nám. 1 | výstava

Slavnostní zahájení výstavy, vernisáž s doprovodným programem 25. 4. 2023 od 17 hodin.  Program: Pěvecký sbor Hlahol Tábor s programem husitských zpěvů a historická skupina Táborští kupci – ukázky bojových umění, vystoupení s bubny a prapory.

Vzhledem k plánované obnově hlavní expozice „Husité“, jejíž technologická životnost již vyčerpala své možnosti, připravuje Husitské muzeum v Táboře náhradní připomenutí jedné z nejvýznamnějších kapitol naší historie. Příběh husitství se soustředí především…

více info

Vlasta Sušerová: Krajina a květy

19. 4. – 18. 6. 2023 | Galerie Stará radnice | Žižkovo nám. 1 | výstava

Vernisáž 18. 4. 2023 od 17 hodin, hudební vystoupení Tereza Slavíková.

Bechyňská malířka Vlasta Sušerová nás uvede do uhrančivého světa široké jihočeské krajiny i do makrosvěta květů, barev, světel a stínů nekonečných variant přírodní krásy, která nás obklopuje. Velkoformátové olejomalby i drobnější akvarely jsou jedinečnou ukázkou tvůrčí energie a inspirace, kterou rodačka z Borovan a dlouholetá malířka keramiky a porcelánu ve své volné tvorbě překypuje.

více info