Archív

Cena Gloria musaealis 2015

Husitské muzeum v Táboře se v soutěži o Cenu Gloria musaealis umístilo na II. místě za publikaci „Jan Hus 1415/2015“.

gloria musaealis

více info

Městská práva

Anotace:

Nejprve si uvědomím, že ve středověkých Čechách neplatilo jednotné právo, ale rozlišovalo se právo zemské, městské a církevní. Blíže se seznámím s historií práva městského a jeho dvěma ukázkovými příklady: magdeburským a norimberským městským právem. Zamyslím se nad významem městského práva. Budu schopen popsat fungování středověké radnice a její představitele.

více info