Nezařazené

Karel Faustin Klostermann

(13. 2. 1848 Haag am Hausruck – 16. 7. 1923 Štěkeň)

Poutavým vypravěčem, znalcem přírodních krás tajemné Šumavy i tradic jejích obyvatel přelomu 19. a 20. století, byl autor románů a povídek Karel Klostermann. Svojí literární tvorbou, vřelým postojem a angažovaností v česko-německo-rakouském soužití navazoval na dílo jiného významného šumavského básníka Adalberta Stiftera. Klostermann pocházel z hornorakouské rodiny lékaře Josefa Klostermanna. Od útlého dětství žil Karel s rodinou na různých místech jihozápadních Čech (v Sušici, Žichovicích, Štěkni, Kašperských horách). Nejvíce mu bylo blízké okolí Štěkně, kde…

více info

František Bílek a Otakar Březina

(6. 11. 1872 Chýnov – 13. 10. 1941 Chýnov) a (13. 10. 1868 Počátky – 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou)

Společný portrét umělecké dvojice vytvořil Pavel Piekar na základě jejich hlubokého přátelství, které trvalo od seznámení v roce 1900 až do smrti Otokara Březiny v roce 1929. František Bílek se stal takřka výhradním ilustrátorem Březinových děl – po jeho smrti mu také vytvořil sousoší s příznačným názvem Umělec a jeho sestra bolest.

Představitel secesního symbolismu, chýnovský rodák František Bílek…

více info

Renáta Fučíková

(3. 1. 1964 Praha)

Uznávaná ilustrátorka, výtvarnice, pedagožka a poutavá vypravěčka silných příběhů Renáta Fučíková se celý profesní život věnuje především tvorbě autorských knih o historii, historických osobnostech a kulturně náboženským projektům. Renáta pochází z umělecké rodiny s jihočeskými kořeny. Její babička Marie Kroupová z Tábora studovala malbu na UMPRUM (Uměleckoprůmyslové škole v Praze) a její maminka Alena Kroupová sochařskou tvorbu na VŠUP (Vysoké škole uměleckoprůmyslové) v Praze. Zcela zásadním podnětem ke směřování její umělecké dráhy k historickým tématům bylo seznámení se s řeckými bájemi nebo vyprávění…

více info

Julius Mařák

(29. 3. 1832 Litomyšl – 8. 10. 1899 Praha)

Pokud bychom hledali malíře a vášnivého milovníka přírody, hlubokých lesních interiérů, které se pro něj staly místem nevyčerpatelných námětů, pak bychom nemohli pominout Julia Mařáka, který nám tento úchvatný svět v mnoha podobách uchoval ve svých velkoformátových malbách, grafikách, kresbách a uhlových skicách. Většinu zásadních prací vytvořil na Šumavě a v Novohradských horách. Mařák pocházel z rodiny pokladníka hraběte Valdštejna, v níž se velmi dbalo na vzdělání dětí, zejména v hudbě. Julius hudební nadání měl, ale na gymnáziu se rozhodl…

více info

Jan Vítězslav Dušek

(8. 6. 1891 Makov – 2. 3. 1966 Tábor)

Táborský sochař a medailér J. V. Dušek se narodil v malé obci Makov nedaleko Jistebnice. Studoval na odborné škole sochařsko-kamenické v Hořicích, kde byl jeho učitelem táborský rodák prof. Václav Suchomel. Pod jeho vlivem Dušek později rozvíjel téma husitství, kterému se průběžně věnoval celý svůj profesní život. Stal se výborným kameníkem a znalcem sochařského materiálu. Počátkem roku 1914 byl přijat na vídeňskou Akademii výtvarných umění. Studium ale ukončila válka a po mobilizaci nastoupil k 75. pěšímu…

více info

PF 2023

 

více info