Publikace

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2021

Vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN 978-80-87516-72-0

Grafická úprava Baskerville, www.baskerville.cz

Tisk Pětka s.r.o., Roztoky

Cena: 50,-

více info

Táborský rodák Oskar Nedbal

Ludmila Peřinová | cena 250 Kč | ISBN 978-80-87516-70-6

V prodeji v muzejním obchodě Husitského muzea, Stará táborská radnice

Kniha Táborský rodák Oskar Nedbal je rozčleněna do tří hlavních celků. První kapitola představuje mezinárodně uznávaného umělce jako violistu Českého kvarteta, dirigenta a skladatele v chronologickém kontextu osobních i profesních událostí.

Druhá část sleduje Nedbalovu spolupráci s táborským Hudebním spolkem, u jehož zrodu v roce 1877 stál skladatelův otec Karel Nedbal, a zabývá se též vztahem umělce k místní hudební škole. Tato témata nebyla dosud takto podrobně zpracována….

více info

kniha Tábor 600 let

Zdeněk Vybíral (ed.) a kolektiv │cena: 260,- │ ISBN 978-80-87516-63-8

Doprovodná publikace k jubilejní výstavě Tábor 600 let.

Velké táborské jubileum 600 let od husitského založení města je příležitostí k přemýšlení o historické a symbolické jedinečnosti Tábora jako fenoménu evropských dějin. Současně je tu však také město samo se svým životem a svými dějinami, které zahrnují příběhy slavných osobností i neznámých obyvatel. Osídlení prostoru dnešního Tábora je mnohem starší a město samo bylo poprvé založeno 150 let před vznikem husitské pevnosti spravedlivých. Výstava Tábor 600…

více info

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2020

Vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN 978-80-87516-62-1

Grafická úprava Baskerville, www.baskerville.cz

Tisk Pětka s.r.o., Roztoky

Cena: 50,-

více info

Vstalť jest Kristus z mrtvých král | Christ Has Risen, a King from the Dead

Velikonoční hudba českých utrakvistů 15. století

Od počátku dějin křesťanství se v centru jeho učení nalézá téma vykupitelské smrti a vkříšení Ježíše Krista a stává se vrcholem církevního roku. Zpěvy liturgie Velikonočního třídení svojí hloubkou, krásou a starobylostí patří proto právem mezi nejcennější poklady křesťanské kultury.Husitské muzeum ve spolupráci s vokálním souborem Gontrassek představuje toto hudební CD nahrané v autentickém prostředí kostela Narození Panny Marie v Táboře v roce 2020.

více info

TÁBOR: O MĚSTĚ – PEVNOSTI

Shrnutí dějin a kulturního obrazu města Tábora v průběhu šesti staletí. Vydalo město Tábor roku 2020.

Cena 249 Kč

Kniha je v současné době bohužel vyprodaná, vydavatel projednává možnost dotisku.

více info