Publikace

Mistři cechů oděvních/ Masters of Clothing Craft Guilds

Vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN: 978-80-87516-80-5

Výpravná doprovodná publikace k úspěšné výstavě Mistři cechů oděvních. Obsahuje ucelený materiál, který vznikal v průběhu příprav, a čtenáři v ní tak objeví celou řadu podkladů, obrazového materiálu a informací, jež nemohly být prezentovány výstavním způsobem.

Prodejní cena 390 Kč

(na objednání zasíláme poštou + poštovné a balné; tabor@husitskemuzeum.cz)

více info

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2022

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 2022. ISBN 978-80-87516-82-9. Elektronická publikace:

Rocenka_HM_2022

více info

Marie Michaela Šechtlová – KRESBA – GRAFIKA – MALBA | DRAWING – GRAPHICS – PAINTING

vydaly společným nákladem Husitské muzeum v Táboře a ak. mal. Marie Michaela Šechtlová | monografie | ISBN: 978-80-87516-79-9

Prodejní cena 700 Kč.

Monografie obsahující výběr z autorčina celoživotního díla.

více info

František Bílek (1872-1941) umělec, mystik, vizionář

vydalo Husitské muzeum v Táboře | katalog k výstavě | ISBN: 978-80-8751-77-5

Prodejní cena 90 Kč.

Výstava k 150. výročí narození autora – plastiky, grafiky, kresby ze sbírky Husitského muzea 21. 5. – 9. 10. 2022, Galerie Ambit – augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44.

autorka a kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

více info

PAVEL TALICH • CAMERA OBSCURA

vydalo Husitské muzeum v Táboře a Pavel Talich | monografie | ISBN: 978-80-87516-75-1

prodejní cena 500 Kč

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

více info

IVAN UHLÍŘ

vydalo Husitské muzeum v Táboře a Ivan Uhlíř | monografie | ISBN 978-80-87516-76-8

prodejní cena 570 Kč

Poděkování za laskavou podporu Alešovi a Janě Linhartovým

více info